Onderzoek naar fraude met geld van DDR-CDU

BERLIJN, 23 nov. - De Westberlijnse justitie stelt een onderzoek in naar mogelijke verduistering van 32 miljoen D-mark uit het onder curatele geplaatste vermogen van de DDR-CDU. De Westberlijnse senatrix voor justitie, Jutta Limabch, heeft dat gisteren meegedeeld.

Eerder was gisteren een ouder verhaal over deze ontvreemding, die in december vorig jaar zou hebben plaatsgehad, plotseling opnieuw in de Westduitse pers opgedoken. Op 6 december 1989, toen de DDR-CDU nog niet met die van de Bondsrepubliek was gefuseerd, ontving de CDU-centrale in Oost-Berlijn een mysterieuze telex van een bank in Kopenhagen, waaruit zou blijken dat 32 miljoen D-mark op een deposito in Luxemburg waren overgeboekt, maar dat de transfer van 154 miljoen 'door omstandigheden' niet was geslaagd.

De oppositionele SPD heeft naar aanleiding van de zaak gisteren het aftreden van De Maiziere als minister zonder portefeuille geeist. Het Westberlijnse justitiele onderzoek richt zich tegen 'ongenoemde personen die in december 1989 toegang hadden tot het vermogen van de CDU'.

De toenmalige CDU-voorman Lothar de Maiziere, thans vice-voorzitter van de 'grote' CDU, noemde op een persconferentie in Bonn de telex gisteren een 'provocatie'. Naar zijn zeggen had hij in december het openbaar ministerie al van de telex op de hoogte gesteld. Tot een onderzoek en resultaten daarvan lijkt het evenwel in de DDR niet meer gekomen te zijn.

Het vermogen van de DDR-partijen staat onder curatele van de 'Treuhand', de organisatie die het staatsvermogen van de DDR moet privatiseren.

De ex-communistische PDS kwam eerder op electoraal zeer schadelijke wijze in het nieuws door de verduistering van 107 miljoen D-mark. Een van de hoofdverdachten in deze zaak, Karl-heinz Kaufmann, is deze week door Noorwegen uitgeleverd en zit nu in Berlijn in voorarrest.

Een officier van justitie in de voormalige DDR, Hans-Jurgen Joseph, bevestigde vandaag in het dagblad Neues Deutschland, dat eind vorig jaar een vruchteloos onderzoek is ingesteld naar de mysterieuze telex in Kopenhagen. De zaak was in maart al aan het licht gekomen door een artikel in de Westberlijnse Tageszeitung. Toen was onder andere gebleken dat het telexnummer van de verzender, '59957 pttdem dk' niet bestond.

De SPD heeft de CDU er gisteren van beschuldigd, de thans lopende verkiezingscampagne deels te bekostigen uit het vermogen van de voormalige DDR-CDU. Volgens de oppositie in de Bondsdag gaat het daarbij om een bedrag van minstens veertig miljoen D-mark. De CDU heeft eerder deze maand afgekondigd, zich van het gehele vermogen van de DDR-CDU te willen ontdoen.