Modellen gevonden van het KEP-paspoort in opgekochte boedel

BAARN, 23 nov. - Modellen van een nieuw paspoort ontwikkeld door KEP zijn opgedoken bij Etalagebureau Fred Beerbaum in Baarn. Bij de afhandeling van het faillissement van de paspoortfabrikant zijn ze ten onrechte niet vernietigd. Beerbaum vond gisteren tientallen paspoortmodellen in een van de vijftig metalen koffertjes van KEP, die hij bij een opkoper had gekocht.

De paspoorten staan op naam van leden van het Koninklijk Huis, zoals prins Willem Alexander, ministers, onder wie Van den Broek, en ambtenaren van het ministerie van buitenlandse zaken. De pasfoto's waren willekeurig gekozen. Personalia van de ambtenaren waren tot voor kort openbaar. Ze stonden in een gids die in de boekhandel verkrijgbaar was, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Buitenlandse zaken is er niet gelukkig mee dat de papieren bij een opkoper terecht zijn gekomen. 'Dat klopt niet', aldus de woordvoerder. Volgens hem moest de curator in het faillissement er op toezien dat min of meer privacy-gevoelig materiaal en documenten zouden worden vernietigd of ingeleverd bij het ministerie.

De Rotterdamse advocaat mr. J. Mentink, destijds curator, spreekt dat tegen. 'Het zou ook niet gekund hebben. In die fabriek waren allerlei spullen, voorraden, machines, zover het oog reikte. Dat was allemaal eigendom van de banken. Wij waren niet gerechtigd er aan te komen.' KEP had destijds bankschulden van tientallen miljoenen guldens.

De vijftig koffertjes die Beerbaum had gekocht, waren alle leeg, op een na. Behalve paspoorten bevatte dat ene koffertje ook goudfolie voor de opdruk van de paspoortboekjes. Beerbaum noemt de paspoorten 'uniek etalagemateriaal'. Of hij ze ook kan gebruiken, weet hij nog niet. 'Misschien moet ik ze afgeven. De politie is vanmorgen hier geweest, in opdracht van de officier van justitie, en heeft mij gevraagd de paspoorten niet close in beeld te brengen, in afwachting van nader onderzoek.'