'Ik geniet hiervan, ik geniet hiervan'

LONDEN, 23 nov. - Premier Margaret Thatcher ging gisteren enkele uren nadat ze haar aftreden bekendmaakte in het Lagerhuis de oppositie te lijf. Strijdbaar, agressief, humoristisch debatteerde zij: uit niets bleek dat zij aan het einde stond van een tijdperk. 'Ik geniet hiervan, ik geniet hiervan', riep ze tijdens een rauwe interpellatie. Datzelfde gold, zo leek het, voor alle parlementariers.

De Conservatieve parlementariers verwelkomden door met hun papieren te zwaaien, ook degenen die haar in de slag om het leiderschap in de steek hadden gelaten. De oppositie toonde respect voor haar, een moedige tegenstandster, die was verslagen maar zeker niet gebroken. Hoewel Thatcher zeker nog tot dinsdag aanblijft, was het debat gisteren duidelijk een afscheid.

'Niemand kan de moed, overtuiging en vastberadenheid waarmee ze haar premierschap heeft uitgeoefend in twijfel trekken', aldus Paddy Ashdown, de leider van de Liberaal-Democraten. 'Zij is van meer betekenis dan degenen die haar de afgelopen dagen de rug hebben toegekeerd', meende Neil Kinnock, de leider van de Labour Party.

Maar toen Kinnock zijn motie van wantrouwen tegen de regering verdedigde gingen de handschoenen uit. 'De regering is ernstig beschadigd door onderling wantrouwen, evenals de Conservatieve partij te gronde gaat aan verdeeldheiddie niet meer hersteld kan worden door welke leider dan ook', aldus de Labour-leider. Thatcher beet van zich af met: 'Holle retoriek'.

Ondanks de harde woorden, schudde het Lagerhuis regelmatig onder bulderend gelach. Bijvoorbeeld toen de Liberaal-Democraat Alan Beith Thatchers verzet tegen een Europese Centrale Bank ter sprake bracht en Labour-parlementslid Dennis Skinner riep: 'Ze wordt de president van die bank'. De premier sloot zich aan bij het aanzwellende gelach en repliceerde feilloos: 'Wat een goed idee.'

Haar stem haperde niet een keer, totdat ze over de Golfcrisis kwam te spreken: 'Wanneer het goede moet worden verdedigd en het slechte worden overwonnen, dan zal Groot-Brittannie de wapens opnemen.' Ze vervolgde dat die vastberadenheid 'komt doordat wij aan deze kant (de Conservatieven) niet terugdeinzen voor moeilijke beslissingen', en ze ging zitten, op hetzelfde moment dat de Conservatieve parlementsleden weer gingen staan om haar toe te juichen en met hun papieren te wapperen. (AP)