Europarlement wil openheid van Philips

STRAATSBURG, 23 nov. - De Europese Commissie moet voor 31 december de elektronica-bedrijven Philips, Olivetti en Bull ter verantwoording roepen voor de dreigende massa-ontslagen.

Gisteravond heeft het Europese parlement in de speciale procedure een resolutie van deze strekking aangenomen. Op voorstel van de Nederlandse voorzitter van de commissie voor sociale zaken, werkgelegenheid en arbeidsmilieu, W. van Velzen (PvdA), vraagt het Euro-parlement om een onderzoek naar het beleid van de grote Europese elektronica-concerns. Philips kondigde dit jaar 50.000 ontslagen aan, Bull 5.000 en Olivetti 7.000.

Ook de overneming van de Britse elektronicafirma ICL door het Japanse Fujitsu baart het parlement grote zorgen. Eerder deze week nam het parlement al een Britse resolutie aan waarin gevraagd werd om een onderzoek naar de invloed van de Japanse elektronica-industrie in Europa. Van Velzen wijst er op dat de EG de Europese elektronica-industrie steunt met diverse ontwikkelingskredieten. Alleen in het Esprit project steekt de EG al 3.7 miljard ECU. Daarnaast zijn er nog nadere subsidies en projecten.

Ook krijgt Philips van de diverse nationale overheden vaak grote bedragen. Van Velzen meent dat de EG moet komen met een nieuwe strategie die de 'Europese elektronica moet redden'. Hij wijst op de steun die in Japan door de overheid gegeven wordt (het MITI-ministerie) en in de VS (het Pentagon). Volgens hem wordt het tijd voor een Europees industriebeleid in de elektronica-sector.

De Commissie is niet verplicht om op het verzoek in te gaan, maar algemeen wordt verwacht dat de resolutie zo'n ruime meerderheid zal halen dat de uitspraak niet zonder meer genegeerd kan worden. Ook de christen-democratische fractie werkte aan een resolutie die, zij het in minder scherpe bewoordingen, de Commissie opriep het informaticabeleid te herzien.

Het Euro-parlement oefende ook kritiek uit op de weigering van de directie van Philips om de vakbonden en de groeps-ondernemingsraden te informeren over de ontslagen. De grote fracties in het parlement zijn het erover eens dat bij dergelijke supra-nationale reorganisaties de werkgever ertoe moet worden verplicht om de werknemers ook op europees niveau daarover te informeren.

Daartoe zou een speciale richtlijn over 'raadpleging, consultatie en participatie' van werkenemrs ingevoerd moeten worden. Volgens van Velzen is het nog niet eens duidelijk hoeveel Philips-vestigingen en -werknemers er nu eigenlijk in Europa zijn. Hij wil ook dat de Commissie uitzoekt welke sociale plannen voor de werknemers in de diverse landen zijn voorgesteld door Philips.