AMEV

Het verzekeringsconcern AMEV heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de winst voor belasting met 7,2 procent zien toenemen tot fl. 307 miljoen. Als wisselkoersveranderingen buiten beschouwing worden gelaten zou de winst met 12,8 procent zijn gestegen.

De winst per aandeel bedroeg fl. 4,63 tegen fl. 4,29 vorig jaar. De winst per aandeel is sterker toegenomen dan de totale winst, doordat de verzekeraar eigen aandelen heeft ingekocht. Voor het hele jaar verwacht AMEV een hogere winst dan over 1989. De omzet in de eerste drie kwartalen kwam uit op fl. 7,87 miljard. Dit is fl. 65 miljoen minder dan in dezelfde periode van vorig jaar.

De Europese Commissie heeft intussen haar fiat gegeven voor de fusie tussen AMEV, de op twee na belangrijkste Nederlandse verzekeraar, en de Belgische AG Groep, die in eigen land eerste op de ranglijst staat. Uit een mededeling die gisteren in Brussel werd verspreid, blijkt dat de Commissie niet bang is voor ernstige verstoring van de concurrentieverhoudingen in de Gemeenschap ten gevolge van de voorgenomen fusie. AMEV noch AG speelt op de thuismarkt van de ander een belangrijke rol.