Alle tussenpersonen boycotten NN

BUSSUM, 23 nov. - Ook de grotere onafhankelijke assurantiekantoren in ons land - aangesloten bij de Nederlandse vereniging van makelaars in assurantien en assurantieadviseurs (NVA) - gaan het verzekeringsconcern Nationale-Nederlanden boycotten. Daartoe is gisteren besloten op een bijeenkomst in Bussum.

Eerder deze week maakte de overkoepelende organisatie van kleinere kantoren, de Nederlandse Bond van Assurantie-bemiddelaars (NBvA), al bekend dat de meeste van zijn 873 leden geen polissen meer afsloten voor de Nationale. Dit uit protest tegen de voorgenomen fusie van Nationale Nederlanden met NMB Postbank.

Het gisteren in Bussum genomen besluit betekent dat de 950 leden van de NVA (met in totaal bijna 14.000 werknemers) met onmiddellijke ingang geen nieuwe verzekeringen meer voor hun clienten bij de Nationale zullen onderbrengen. Van de 600 opgekomen leden - vier maal zoveel als gebruikelijk bij een ledenvergadering - besloten 588 meteen geen zaken meer te doen met Nationale, al zullen voorlopig de bestaande verzekeringen in portefeuille blijven.

Deze voor de Nederlandse verzekeringswereld ongekende actie is het antwoord op het plan van Nationale om zich bij het voorgenomen samengaan met NMB Postbank te verzekeren van een extra distributiekanaal voor verzekeringsprodukten van de Postbank. Volgens NVA-voorzitter J. J. Weitenberg zal hierdoor een zeer machtig en aan een verzekeraar gebonden verkoopsysteem van levens- en schadeverzekeringen ontstaan, wat uiteindelijk in het nadeel van de consument zal uitvallen.

De actie van de onafhankelijke assurantiebemiddelaars zal voor Nationale Nederlanden op derving van enkele honderden miljoenen guldens aan nieuwe produktie op jaarbasis neerkomen. Dit kan de positie van Nationale als marktleider danig aantasten, zo zei het NVA-bestuur in een toelichting op het standpunt van de leden.

Van de totale jaarlijkse schadeverzekeringsmarkt in Nederland van 15 miljard gulden wordt ruim de helft verzorgd door de NVA-leden. Samen met de NBvA komt het erop neer dat 75 procent van alle verzekeringszaken in Nederland door onafhankelijke tussenpersonen wordt gedaan.

Nationale-Nederlanden heeft verrast gereageerd op de actie van de NVA. Nationale-Nederlanden-directeur drs. S. Y. Bouma noemt het besluit 'buitengewoon betreurenswaardig'. 'We hadden wel op acties gerekend, maar zeker niet in deze vorm. Het is een emotionele reactie, die een zekere zakelijkheid behoeft'.

Bouma noemt de samensmelting tussen banken en verzekeraars een onomkeerbaar proces. 'De Postbank wilde sowieso verzekeringen gaan verkopen. Met of zonder Nationale-Nederlanden'. Het voorbehoud van de NVA om van actie af te zien als de Postbank geen verzekeringen van de Nationale gaat verkopen, noemt Bouma dan ook irreeel.

Nationale-Nederlanden wil er alles aan doen om de onafhankelijke tussenpersonen alsnog van zijn gelijk te overtuigen. Dat moet gebeuren in individuele gesprekken, waarbij zal worden benadrukt dat de tussenpersonen ook na de fusie een belangrijke funktie houden.