Wisselende reacties op vertrek van Thatcher

PARIJS/ BRUSSEL/ DEN HAAG, 22 nov. Het nieuws van het aftreden van de Britse premier Thatcher heeft vanmorgen tot uiteenlopende reacties in Europa geleid. Terwijl in kringen van de Europese Gemeenschap verheugd werd gereageerd, toonden anderen zich bezorgd over het Britse beleid in de Golf.

De Franse minister van buitenlandse zaken, Roland Dumas, drukte Londen op het hart vast te houden aan Thatchers koers in de Golfcrisis. Hij voegde hieraan toe te verwachten dat de Britse regering zich nu soepeler zal opstellen voor wat betreft de Europese samenwerking.

De woordvoerder van het Sovjet-ministerie van buitenlandse zaken, Gennadi Gerasimov, zei dat hij verrast was door het besluit van Thatcher: 'Het was een verrassing. Wij stelden haar ons voor als de IJzeren Dame die tot het einde strijdt'. Gerasimov zei dat de Sovjet-Unie zich Thatcher zal herinneren als iemand die veel heeft gedaan voor de betrekkingen tussen beide landen.

In Den Haag reageerden premier Lubbers en minister van buitenlandse zaken Van den Broek terughoudend op het nieuws: 'Mevrouw Thatcher heeft in de vele jaren waarin zij zo'n belangrijk stempel op het beleid van het Verenigd Koninkrijk heeft gedrukt, getoond dat zij moeilijke beslissingen die zij in het belang van het land nodig achtte, niet uit de weg ging. Ook dit is zo'n beslissing die respect verdient.' Onze correspondent in Brussel voegt hier aan toe: Hoewel de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Gemeenschap, zich nooit in de binnenlandse politieke situatie van een der twaalf lidstaten van de EG mengt, is het bericht over het vertrek van Thatcher in kringen van de Europese Gemeenschap in Brussel en Straatsburg niet zonder opluchting ontvangen. Van een officiele verklaring onthield de Commissie zich echter.

In het Europese Parlement in Straatsburg was naderhand vrijwel algemeen de reactie dat dit 'de redding van de EMU' betekent. Thatcher heeft zich altijd zeer fel gekeerd tegen de Economische en Monetaire Unie.

De Europese Commissaris voor concurrentie, de Brit Sir Leon Brittan, een 'slachtoffer' van Thatcher toen hij in de jaren tachtig tot aftreden werd gedwongen, legde in Straatsburg een verklaring af dat het nog te vroeg was om te kunnen overzien wat de gevolgen van Thatchers aftreden zullen zijn voor het Britse beleid tegenover Europa.