Philips en bonden verdagen overleg over banenverlies

EINDHOVEN, 22 nov. Het overleg tussen Philips en de vakbonden over een sociaal plan voor werknemers die in het kader van de operatie-Centurion hun baan verliezen, is gisteren verdaagd naar volgende week woensdag.

Twee vakbonden, de Industriebond FNV en de Federatie van Hoger Philipspersoneel (FHPP), willen met hun leden overleggen over de voorstellen, die Philips gisteren deed. Zij vinden dat er 'teveel licht' zit tussen hun eisen en wat Philips te bieden heeft.

Directeur sociale zaken van Philips, drs. H. Brouwer, zei gisteravond na afloop van het gesprek dat er gezien de ernstige situatie waarin het concern zich bevindt weinig financiele ruimte is om een sociaal plan te financieren op een manier zoals de vakbonden dat willen. 'In feite is daar geen geld voor beschikbaar. Maar er zijn', aldus Brouwer, 'reele mogelijkheden om er volgende week met elkaar uit te komen.'

Volgens N. Broers van de Industriebond FNV is daar echter weinig kans op. 'Ik ben daar niet optimistisch over.' Mr. W. ter Welle van de FHPP zei dat het niet aangaat dat het concern wel geld heeft voor het afschrijven van roerend en onroerend goed, dat moet worden afgestoten, maar niet voor de mensen, die het slachtoffer zullen worden van de reorganisatie. Die reorganisatie, die Philipsleider D. J. Timmer vorige maand aankondigde zal naar verwachting in Nederland 10.000 en mondiaal gezien tussen de 35.000 en 45.000 banen gaan kosten. Volgende maand wordt bekend waar zal worden gesneden.

Bonden en Philips werden het wel eens over prioriteiten, die moeten worden gesteld. Philips wil zich inspannen om mensen, die hun baan verliezen, te helpen met het vinden van werk buiten de onderneming. Voor mensen boven de 55 jaar zal er een financiele tegemoetkoming komen bij vertrek en er zal geld worden meegegeven aan mensen die vrijwillig vertrekken om zo gedwongen ontslag te voorkomen. Philipsdirecteur Brouwer zei gisteravond: 'Er is een verschil van inzicht over de maatvoering'.

Philips wil mensen die elders werk moeten zoeken daarbij zes maanden helpen, maar de bonden willen een langere periode. Brouwer bevestigt dat het mogelijk is dat mensen van 55 jaar en ouder, die volgens een bestaande regeling vervroegd kunnen uittreden, 25 procent minder krijgen dan tot nog toe in die regeling is voorzien.

De Industriebond CNV en de Unie BLHP zeiden bereid te zijn Philips 'een handreiking' te doen en meenden dat er in wat gisteren werd geboden voldoende onderhandelingsruimte zit. Alle bonden vinden dat vooral de werknemers van tussen de 45 en 55 jaar bij bemiddeling naar ander werk voorrang moeten krijgen boven de jongeren.