Oost-Europa vraagt dringend om meer hulp

PARIJS, 22 nov. De Oosteuropese landen hebben tijdens de CVSE-top in Parijs aangedrongen op vergroting van de economische hulp. De Duitse regering stuurt volgende week een delegatie naar Moskou om te zien wat er gedaan kan worden.

De Canadese premier Brian Mulroney zei gisteren na zijn ontmoeting met Sovjet-leider Gorbatsjov dat op het verlanglijstje van Moskou vlees, meel en poedermelk staan om de winter door te komen. Canada zal de Sovjet-Unie graan en vlees leveren. Eerder zegden Duitsland, Spanje, Italie en Groot-Brittannie al kredieten en technische bijstand toe. Australische boeren boden de Sovjet-Unie miljoenen overtollige schapen aan.

De Tsjechoslowaakse president Havel en de Hongaarse premier Antall hebben er in Parijs op gewezen dat de opheffing van de oude tweedeling van Europa niet moet leiden tot een nieuwe. 'Hoedt u voor een Europa dat verdeeld is tussen de rijken aan de ene kant en de armen aan de andere kant', aldus de Poolse premier Mazowiecki. De dreigende noodsituatie in Europa zou tot een stroom vluchtelingen kunnen leiden, als de versterking van de democratie niet gelijk opgaat met economische vooruitgang, zo was dezer dagen in vele toonaarden te vernemen in Parijs. Een dergelijke uittocht zou de positie van die landen nog verder verzwakken. De Duitse woordvoerder Klein herinnerde aan eerdere uitspraken van het Hoge commissariaat van de vluchtingen, dat de opening van het IJzeren Gordijn een potentiele vluchtelingenstroom van 25 miljoen mensen op gang zou kunnen brengen.

De Duitse bondskanselier Kohl kondigde gistermiddag aan dat er volgende week een missie naar de Sovjet-Unie gaat om te zien wat er aan hulp zou kunnen worden geboden. De Bondsrepubliek zal op korte termijn levensmiddelen en medicijnen verstrekken. Tijdens de EG-top volgende maand in Rome zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden over meer structurele hulp. Volgens de Italiaanse minister van buitenlandse zaken De Michelis zou een hulpprogramma zeker een miljard dollar belopen.

President Havel zei gisteren dat een mogelijke toevloed van miljoenen Sovjet-burgers niet alleen de landen in Oost-Europa aangaat. 'Het is een pan-Europees probleem en het zou goed zijn als men zich op het niveau van deskundigen voorbereidt, ' aldus Havel. Eerder deze week hebben de burgemeester van Wenen, Boedapest en Praag en Finse woordvoerders gewezen op het gevaar van de massale komst van Sovjet-burgers.

    • Herman Amelink