Ontevredenheid bij WVC over beleidsplan van Opera Forum

DEN HAAG, 22 nov. Minister d'Ancona (WVC) is ontevreden over het beleidsplan van het Enschedese opera- en muziekgezelschap Forum. Tevens zouden de meerjarenbegrotingen van Forum onduidelijk zijn.

In september zegde de minister het in financiele nood verkerende gezelschap een bedrag 1.750.000 gulden extra toe. Daaraan verbond WVC de voorwaarde dat het gezelschap beleidsplan en een meerjarenbegroting zou produceren, die voor WVC aanvaardbaar zouden zijn.

De minister betreurt het dat Forum in zijn beleidsplan kiest voor beperking van het aantal opera-voorstellingen en -produkties en prioriteit geeft aan zijn muzikale taak. Volgens de minister wordt de positie en de status van het Forum-orkest echter opnieuw bezien bij de voorbereiding van het zogeheten tweede kunstenplan van WVC, dat in 1993 van kracht wordt. Daarbij wordt dan wordt ook de positie van het Gelders Orkest betrokken.

Minister d'Ancona zal de Raad voor de Kunst om advies vragen.