Mitterrand verwacht snel instemming VN met geweld tegen Irak

PARIJS, 22 nov. De Franse president Francois Mitterrand verwacht dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties binnen drie weken een resolutie zal aannemen die het gebruik van geweld tegen Irak mogelijk maakt.

De president zei gisteravond op een persconferentie na de afsluiting van de topconferentie van 32 Europese landen, Canada en de Verenigde Staten dat 'Frankrijk ermee akkoord gaat om een discussie te beginnen over een tekst die uiteindelijk ook het gebruik van geweld omvat'. Overigens zei hij van oordeel te zijn dat de beslissing over het daadwerkelijk gebruik van geweld weer onderwerp van nader overleg zou moeten zijn.

'We zijn bereid over het gebruik van geweld te praten. Dat betekent niet dat wij ook automatisch aan het gebruik daarvan meedoen', zei Mitterrand. Hij verwachtte dat een desbetreffende resolutie 'in de eerste veertien dagen van december zou kunnen worden aangenomen'. Washington streeft er overigens naar zo'n resolutie nog deze maand aangenomen te krijgen, omdat het pro-Iraakse Jemen volgende maand het voorzitterschap van de Veiligheidsraad waarneemt.

De beeindiging van de Iraakse bezetting van Koeweit was de afgelopen dagen het belangrijkste onderwerp van gesprek in de marge van de top van de conferentie voor Europese veiligheid en samenwerking. De Amerikaanse president Bush heeft intensief overleg gevoerd over de mogelijkheid van gebruik van geweld tegen Irak. Bij zijn vertrek verklaarde hij gisteren 'op een golflengte' te zitten met de Sovjet-Unie, hoewel er nog bepaalde meningsverschillen bestonden. Maar, zo voegde hij daaraan toe, 'die kunnen opgelost worden'.

Volgens de Amerikaanse president had Sovjet-minister Sjevardnadze hem de verzekering gegeven dat ook Moskou van mening was dat er 'energiekere maatregelen' tegen Irak zouden moeten worden genomen. Tot zover onze redacteur.

Minister Sjevardnadze vliegt morgen naar Peking voor overleg over de Golfcrisis, waarbij volgens diplomaten in de Chinese hoofdstad het gebruik van geweld tegen Irak centraal staat. Eerder was van Amerikaanse zijde al te kennen gegeven dat China had beloofd zich niet te verzetten tegen zo'n resolutie. Publiekelijk hebben de Chinese autoriteiten zich tot dusverre ook vandaag weer op het standpunt gesteld dat zo lang mogelijk een vreedzame oplossing moet worden nagestreefd. (Reuter)