Hurd, beroepsdiplomaat

LONDEN, 22 nov. De hobby van de Britse minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, is het schrijven van politieke thrillers. Een daarvan heeft de nu weer toepasselijke titel: Vote to Kill. De val vandaag van Margaret Thatcher, de premier die hij altijd zo trouw diende, zou de nodige stof moeten opleveren voor een nieuwe pennevrucht, evenals zijn eigen kandidatuur voor het leiderschap van de Conservatieven.

Beroepsdiplomaat Hurd bleef Thatcher tot het laatst vanochtend trouw en moet haar uitdager Michael Heseltine nu van een overwinning afhouden. Thatcher benoemde Hurd, die in China, Europa en Amerika heeft gewerkt, in 1979 tot onderminister voor buitenlandse zaken. Vier jaar later stapte hij over naar justitie. Pas in september 1984 volgens velen had dat al eerder moeten gebeuren promoveerde Thatcher Hurd, tot minister voor Noordierse Zaken.

Al snel vertrok Hurd opnieuw: naar binnenlandse zaken, een ministerie dat zich mengt in de burgerlijke vrijheden van de Britten (van gevangenisbeheer tot wetten over pornogratie) en daarmee een van de machtigste en minst populaire van Groot-Brittannie is.

In oktober vorig jaar keerde Hurd terug naar buitenlandse zaken, dit maal als minister. Hij volgde Major op, die de post na het aftreden van Howe slechts enkele maanden had bezet. Hurd dankte zijn benoeming vooral aan zijn grote loyaliteit aan Thatcher.

Verschillende malen verwoordde hij Thatchers terughoudendheid over de Europese integratie. In april formuleerde Hurd op een conferentie in Parijs in het Frans de twijfels van zijn regering over een voorstel van de Duitse kanselier Kohl en de Franse president Mitterrand om een intergouvernementele conferentie bijeen te roepen over een politieke unie