Grote steden willen eigen gemeentelijk fraudebeleid

DEN HAAG, 22 nov. De vier grote steden willen een eigen gemeentelijk fraudebeleid voeren. De bestaande wetgeving wordt door de gemeenten onuitvoerbaar gevonden. Dat bleek gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over fraudebestrijding.

Aanleiding voor de hoorzitting zijn de resultaten van een enquete onder gemeenten over de naleving van de richtlijnen voor fraudebestrijding. Deze enquete werd uitgevoerd in opdracht van de Kamercommissie. Uit het onderzoek bleek dat de gemeentelijke sociale diensten onderling een zeer verschillende aanpak van uitkeringsfraude hanteren.

De sociale diensten moeten zich, door fraudegevoelige regels vanuit Den Haag, in sterke mate bezighouden met ingewikkelde, tijdrovende controles, met name rond de woningdelersregeling en de toepassing van het begrip 'economische eenheid'. 'Op het moment dat de burgers zich, vanuit eigen normen hiertegen verzetten, is controle op de uitvoering onmogelijk geworden', aldus de Amsterdamse wethouder Wildekamp. Gemeenten slagen er volgens haar dan niet in een geloofwaardig beleid te voeren omdat de wetgeving indruist tegen het rechtsgevoel van de burger.