Elsevier verkoopt belang Wolters Kluwer

ROTTERDAM, 22 nov. - De Amerikaanse effectenbank Goldman Sachs heeft opdracht gekregen het 28 procent belang van Elsevier in Wolters Kluwer door te verkopen aan bona fide institutionele beleggers. Elsevier wil niet zeggen voor welke prijs de certificaten van de hand gaan. Geruchten in de markt spreken van 46 tot 48 gulden per stuk, oftewel ruim 800 miljoen gulden voor het hele pakket.

In juni van dit jaar maakte Elsevier bekend zijn belang in Wolters Kluwer, dat toen 33 procent bedroeg, af te willen stoten, omdat iedere hoop op een fusie met deze branchegenoot was vervlogen. 'We hebben geen zin om met een gitaar onder het raam te blijven zingen', zei een directielid van Elsevier destijds. Elsevier ontving op zijn belang slechts dividend dat aanmerkelijk lager ligt dan de rente die het concern zou ontvangen op de contante opbrengst van de certificaten.

De verkoop werd echter vertraagd omdat in 1988, toen Elsevier zijn belang van bijna 50 procent in aandelen Kluwer NV omwisselde in 33 procent certificaten van Wolters Kluwer, deze laatste beperkende voorwaarden stelde aan een eventuele verkoop van het belang en door felle concurrentie tussen de banken, waarbij vooral Wolters' huisbank Mees en Hope een belangrijke rol speelde.

Een van de voorwaarden is dat iedere koper van meer dan 5 procent goedkeuring van Wolters behoeft. Een andere voorwaarde is dat van de verkoop geen marktverstorende impulsen uit mogen gaan. Wolters Kluwer bedong deze voorwaarden met het dreigement dat Kluwer anders zou worden omgezet in een besloten dochtervennootschap zonder Elsevier uit te kopen.

Onder invloed van de banken stelde Wolters dat Elsevier toen in juni niet meteen mocht verkopen, met als formeel argument dat er nog dividend in aandelen uitgekeerd moest worden, waardoor verkoop de koers zou kunnen verstoren. Daarbij speelde waarschijnlijk ook een rol dat Elsevier Swiss Bank had uitgezocht om de Wolters Kluwer stukken door te verkopen, maar Mees en Hope ook graag mee wilde doen aan zo'n profijtelijke transactie.

Omdat in de zomer een transactie van dergelijke omvang volgens geen enkele bank kon slagen, werd besloten dit najaar de stukken te verkopen, maar de Golf-crisis gooide roet in het eten. De beurskoersen daalden en weinig grote beleggers waren op dat moment bereid aandelen te kopen.

Verschillende banken hebben sindsdien Elsevier benaderd om de aandelen van de hand te doen, maar kregen geen mandaat. Waarschijnlijk vreesde Elsevier dat er een koersdrukkende werking op zou treden wanneer verschillende banken de hooguit 25 grote marktpartijen die in aanmerking komen om de Wolters-stukken te kopen zouden benaderen. Inmiddels had Elsevier zelf al een pakket van 5 procent verkocht aan een institutionele belegger.

Waar de andere banken treuzelden bleek Goldman Sachs binnen 24 uur een offerte uit te kunnen brengen die Elsevier aanvaardde. Marktpartijen gaan ervan uit dat Goldman Sachs alvorens op de stukken van Elsevier te bieden, zich ervan heeft verzekerd dat enkele grote beleggers de stukken weer van haar zullen kopen. Swiss Bank in Londen, dat zijn topman De Gier net benoemd zag in de raad van bestuur van de moeder, draagt het verlies van de order manmoedig. Een woordvoerder wijst erop dat de concurrentie nu eenmaal scherp is. Binnen Bank Mees en Hope is met enige woede gereageerd op de keuze van Goldman Sachs omdat Mees en Hope meende recht te hebben op deelname in de verkoop.

Elsevier zal de opbrengst van de transactie, die nog dit jaar wordt geeffectueerd, boeken als een bijzondere bate van (minus de ongeveer 200 miljoen waarvan het belang in de boeken staat) naar schating ruim 600 miljoen. Op het gewone resultaat van Elsevier zal de transactie pas volgend jaar invloed hebben. Vorig jaar ontving Elsevier nog geen 20 miljoen dividend van Wolters Kluwer. Wanneer de te ontvangen ruim 800 miljoen op de bank wordt gezet ontvangt Elsevier bruto circa 80 miljoen gulden rente op jaarbasis.