Eerste EG-bezoek aan Peking na bloedbad

PEKING, 22 nov. De Spaanse minister van buitenlandse zaken Francisco Fernandez Ordonez is vandaag een officieel bezoek aan China begonnen. Hij is de eerste bewindsman van een EG-land die China bezoekt na de recente opheffing van de sancties wegens de gewelddadige onderdrukking van de protestbeweging in juni vorig jaar.

[Groot-Brittannie en Portugal werden vrijgesteld van de sancties wegens de permanente besprekingen over de soevereiniteitsoverdracht aan China van Hongkong (1997) en Macau (1999).]

Ordonez zal met zijn Chinese collega Qian Qichen en andere Chinese bewindslieden de gangbare ronde van besprekingen over bilaterale en China-EG betrekkingen hebben en tevens over wereldproblemen van gemeenschappelijk belang, met name de Golf-crisis, van gedachten wisselen. Ordonez wordt vergezeld door een aantal economische functionarissen en op bilateraal gebied staat zijn bezoek voornamelijk in het teken van het bevorderen van de economische en handelsbetrekkingen.

Spanje staat met een handelsvolume van 377 miljoen dollar gedurende de eerste tien maanden van 1990 slechts op de zevende plaats van EG-handelspartners en wil die achterstand snel inhalen. De Chinese autoriteiten beschouwen het Spaanse bezoek als een belangrijke doorbraak en zeggen dat het het begin van een nieuwe reeks uitwisselingen op hoog niveau is.

De Chinese vice-minister van buitenlandse zaken Tian Zengpei is momenteel in Londen voor overleg over Hongkong en andere kwesties. Oorspronkelijk zou hij een topleider, Wan Li, president van het Nationale Volkscongres vergezeld hebben, maar Wan zegde zijn bezoek op het laatste moment af, officieel om gezondheidsredenen.

Met de overige landen lijkt er nog niet veel schot in de volledige hervatting van de betrekkingen te zitten. De meeste landen zijn nog bezig een inventarisatie van de belangen te maken. Een officiele Chinese bron klaagde vorige week dat van alle twaalf lidstaten van de EG Nederland het meest onwillig was om terug te keren naar de situatie van voor 4 juni 1989.

Bij navraag onder EG-diplomaten bleek dat de Chinezen dat ook tegen andere landen, o.a. Duitsland en Belgie hebben gezegd. Belgie heeft slechts een handelsmissie in voorbereiding onder leiding van de directeur-generaal van de niet-gouvernementele Dienst voor Buitenlandse Handel. Hoge diplomatieke contacten met Frankrijk zijn al lang hervat wegens de Parijse conferenties over Cambodja, maar geen enkel ministerieel bezoek wordt vooralsnog overwogen.

De centrale Franse werkgeversorganisatie CNPF heeft onlangs een zware delegatie naar China afgevaardigd en die ijvert voor de hervatting van regeringsleningen en kredietgaranties, maar zover is het nog niet. De Italiaanse minister van posterijen heeft vorige week een voorgenomen bezoek afgezegd. Uit Duitsland zijn alleen nog maar enkele deelstaat-ministers in China geweest; een delegatie op Bondsdag-niveau wordt verwacht.

    • Willem van Kemenade