Duitse hulpacties voor hulp Sovjet-Unie

BONN, BRUSSEL, 22 nov. Volgens kanselier Kohl zijn de Duitse bevolking en de lagere overheden in de Bondsrepubliek 'zeer bereid' om met spoed de bevolking van de Sovjet-Unie met voedsel en medicijnen te helpen. Daarom zal op korte termijn een Sovjet-Duitse organisatie worden opgezet die zulke particuliere hulpacties kan coordineren en ervoor kan zorgen dat de hulp ook metterdaad de mensen in de Sovjet-Unie bereikt.

Kohl wil samen met Sovjet-president Gorbatsjov als beschermheer van zo'n organisatie optreden, zei hij vanmorgen in de Bondsdag. Gorbatsjov heeft de kanselier beloofd dat hij de bureaucratische barrieres in zijn land zoveel mogelijk zal helpen wegnemen. Die barrieres zorgden er tot nu toe vaak voor dat particuliere of andere hulp de grens van de Sovjet-Unie niet kon passeren of niet op de goede plekken aankwam. Eind deze week nog zullen Duitse experts naar de Sovjet-Unie vertrekken om in kaart te brengen welke hulp waar nodig is.

De grote Duitse bereidheid tot hulp blijkt bijvoorbeeld in de stad-staat Hamburg, waar enkele weken geleden al is begonnen met de voorbereiding van spoedhulp voor de zusterstad Leningrad. Na een oproep van het Hamburger Abendblatt, begin deze maand, werden in tien dagen 75.000 voedsel-pakketten bij het Rode kruis gedeponeerd of rechtstreeks naar vrachtwagens gebracht die klaar staan voor het stadhuis. Stads-woordvoerder Reimer Rohde zei vanmorgen dat de eerste transporten uit de Hanzestad al onderweg zijn naar Leningrad. De Hamburgse Senaat (het stadsbestuur) heeft dinsdag bovendien na een verzoek van de Leningradse burgemeester Anatoli Sobtsjak (red. correct gespeld?) besloten tot spoedhulp ter waarde van 2 miljoen mark waarvan Sobtsjak de samenstelling kan bepalen.

De uitlating van de Italiaanse minister van buitenlandse zaken, Gianni De Michelis, dat de Europese Gemeenschap bereid is om de Sovjet-Unie volgende maand noodhulp te geven ter waarde van een miljard dollar heeft in kringen van de Europese Commissie enige bevreemding gewekt. Tot dusver, zo zei vanmorgen een woordvoerder van de Commissie in Straatsburg, is daarover geen enkele beslissing genomen.

Niet bekend