Denen naar de stembus na politieke impasse

KOPENHAGEN, 22 nov. De Deense premier, Poul Schluter, heeft vanmorgen aangekondigd dat er op 12 december vervroegde verkiezingen zullen worden gehouden in zijn land nadat de veschillende partijen er niet in waren geslaagd overeenstemming te bereiken over een pakket economische hervormingen.

Overleg tussen de drie partijen uit Schluters minderheidskkabinet en de sociaal-democratische oppositie leidde gisteravond tot niets. De Deense premier, die al sinds 1982 aan het bewind is, liet daarop vanochtend in het parlement, de Folketing, weten dat er maar nieuwe verkiezingen moesten komen.

Al wekenlang voeren de partijen overleg over de economische voorstellen van Schluter. Deze behelzen onder andere een verlaging van de inkomstenbelasting, meer steun voor de laagbetaalden, hogere belastingen voor bedrijven en een hervorming van de arbeidsmarkt.

Waarnemers meenden overigens dat de resterende meningsverschillen tussen de verschillende partijen zeer gering waren. De sociaal-democraten beschuldigden Schluter ervan dat er door zijn plannen een gat in de begroting zou vallen van ongeveer zeven miljard Deense kronen (zo'n twee miljard gulden). De premier ontkende dit ten stelligste.

Recente opiniepeilingen geven aan dat de machtverhoudingen in het parlement niet ingrijpend zullen veranderen bij nieuwe verkiezingen.

Schluter heeft al laten doorschemeren dat als hij aan het bewind blijft hij zal proberen om de economische hervormingen nog voor kerstmis door het parlement aanvaard te krijgen.

Gedurende de afgelopen jaren is Schluter erin geslaagd de inflatie te verminderen tot drie procent per jaar, de stijging van de nationale schuld een halt toe te roepen en de Deense kroon een sterkere positie op de internationale wisselmarkten te verschaffen. (Reuter, DPA)