De Vries: loonruimte haven deels besteden aan bestrijden verzuim

DEN HAAG, 22 nov. Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) pleit ervoor 'met name in de havens' een deel van de daar aanwezige loonruimte te besteden aan projecten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Hij zei dat vanmiddag in Rotterdam tijdens een bezoek aan de arbeidsinspectie.

Mocht dat lukken, dan slaat De Vries twee vliegen in een klap. Er wordt uitvoering gegeven aan de afspraken uit het Najaarsoverleg om verzuim en definitieve uitval van personeel te beperken ('goede doelen') en de ruimte die overblijft voor loonsverhoging wordt erdoor beperkt, wat van belang is voor handhaving van de koppeling van uitkeringen en ambtenarensalarissen aan de loonontwikkeling in de marktsector.

In de havens heeft de Vervoersbond FNV, op grond van de produktiviteitsontwikkeling bij de havenbedrijven, in totaal ruim tien procent loonruimte geclaimd voor verbetering van arbeidsvoorwaarden. Onderdeel daarvan is een eis van 5,6 procent loonsverhoging. Dat ligt royaal boven de 3,5 procent loonsverhoging die de vakcentrale FNV in haar arbeidsvoorwaardenbeleid heeft opgenomen. De FNV vindt de eis van 5,6 procent loonsverhoging politiek en psychologisch onverstandig en vreest het uitstralingseffect op andere branches. De Vervoersbond heeft de vakcentrale begin deze week toegezegd zich ervoor te zullen inspannen dat de looneis van 5,6 procent tot de havens beperkt blijft.

Het kabinet heeft de afgelopen weken herhaaldelijk laten weten dat loonstijgingen die boven het gemiddelde van drie procent uitgaan de koppeling in gevaar brengen. (ANP)