Bundel Nijhoff naar Letterkundig Museum

HAARLEM, 22 nov. Het nethandschrift van Martinus Nijhoffs dichtbundel De Wandelaar is gisteravond op een veiling in Haarlem voor 20.000 gulden gekocht door het Letterkundig Museum in Den Haag.

Het museum kocht eveneens de correspondentie tussen Marnix Gijsen en uitgever A. A. M. Stols, voor een bedrag van vijfduizend gulden. Evenals als bij het handschrift van Nijhoff was er geen tegenbieder. Drie andere manuscripten, waar onder een vertaling van Du Perron, bleven onverkocht.

Van Nijhoff zijn maar weinig handschriften bewaard gebleven. Anton Korteweg, directeur van het Letterkundig Museum, is dan ook zeer te spreken over de aankoop. 'Het belang van deze aanwinst is te vergelijken met de aankoop van de handschriften van Achterberg eerder dit jaar', aldus Korteweg. Overigens kreeg het museum het manuscript een paar jaar geleden al eens te koop aangeboden door een particulier. De vraagprijs was toen echter het dubbele van wat het museum nu betaalde.

Getuige de stempels op de brieven is de correspondentie tussen Gijsen en Stols al eerder in het bezit geweest van het Letterkundig Museum. Waarschijnlijk ging het om een bruikleen die zo'n dertig jaar geleden ongedaan is gemaakt, aldus Korteweg. Het Letterkundig Museum beschikt al over een omvangrijke collectie brieven van Stols. Kortgeleden publiceerde het museum het eerste deel van de correspondentie tussen Stols en Greshoff.