Bosnie: zwaar verlies communisten

BELGRADO, 22 nov. Bij de zondag gehouden gemeenteraadsverkiezingen in de Joegoslavisdche republiek Bosnie-Herzegovina lijken de communisten een vernietigende nederlaag te hebben geleden. Toen 85 procent van de stemmen was geteld hadden de communisten nog niet een zetel in het parlement veroverd.

Ook de Alliantie van Hervormingsgezinde Krachten, die eerder dit jaar in alle Joegoslavische republieken is gevormd door aanhangers van de federale premier Ante Markovic, lijkt in Bosnie en Herzegovina ruimschoots te zijn verslagen: de overgrote meerderheid van de kiezers lijkt haar stem te hebben uitgebracht op de eigen etnische vertegenwoordiger.

Volgens de onvolledige uitslagen lijkt er in 57 van de 110 districten van de republiek in de eerste ronde een beslissing te zijn gevallen: daar heeft een van de kandidaten een absolute meerderheid behaald. Waar dat niet het geval is moeten de twee beste kandidaten op 2 december in een tweede ronde uitkomen. Vrijwel nergens is onder die kandidaten voor de tweede ronde een communist of een aanhanger van Markovic.

De communisten en de hervormers hadden met elkaar gemeen dat ze onder alle etnische groepen campagne hebben gevoerd voor een verenigd Joegoslavie. De Bosniers lijken hun vertrouwen echter vooral te stellen in de partijen die de drie grote bevolkingsgroepen van de republiek de islamieten, de Serviers en de Kroaten vertegenwoordigen. Bij de verkiezingen voor de tweede kamer van het Bosnische parlement, de 130 zetels tellende nationaliteitenkamer, leidt de islamitische Partij voor Democratische Actie in vier van de zeven districten, de Servische Democratische Alliantie in twee en de Kroatische Democratische Unie in een. De islamitische leider Alije Izatbegovic voorspelde dat zijn partij 95 tot 99 van de in totaal 240 zetels in het parlement zou veroveren. Dat komt ongeveer overeen met het percentage islamieten onder de bevolking.

In de race om het zeven leden tellende collectieve presidentschap, waarvoor zondag eveneens werd gekozen, lijkt geen enkele communist een kans op een zetel te maken. De meeste stemmen kreeg zondag Fikret Abdic, de voormalige manager van het voedselconcern Agrokomerc. Abdic, lid van de Servische Democratische Alliantie, kwam enkele jaren geleden in opspraak toen bleek dat hij voor twee miljard gulden aan ongedekte waardepapieren had uitgegeven. Het schandaal, het grootste in het na-oorlogse Joegoslavie, leidde tot de sluiting van een aantal banken en bedrijven en tot een keten van ontslagen van prominente politici en managers. (AFP, AP)