Alders wil heffing los van inkomen

DEN HAAG, 22 nov. Milieuheffingen en inkomenspolitiek moeten van elkaar gescheiden blijven. Deze stelling betrok minister Alders (milieubeheer) gisteren tijdens de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer. Niettemin moet de redelijkheid van sommige heffingen tegen het licht worden gehouden, aldus de minister.

Hij reageerde op opmerkingen die tijdens het debat, maar ook al eerder, door fractieleider Woltgens van de PvdA waren gemaakt. De laatste had de rioolbelasting als voorbeeld genoemd van een heffing die beter via de algemene middelen en dus de loon- en inkomstenbelasting kan worden geregeld, omdat dan de lasten eerlijker naar draagkracht worden verdeeld.

'De vraag wat wij wel of niet kunnen doen op het gebied van het milieu wordt niet bepaald door de koopkracht of draagkracht', zei Alders. Hij wil naar een systeem waarbij de heffingen milieubewust gedrag bevorderen. Als voorbeeld van een heffing die dat niet doet, noemde hij de (gemeentelijke) reinigingsrechten. Iemand die een vuilniszak eens in de twee weken buiten zet, betaalt net zoveel als zijn buurman die er vijf per week meegeeft, aldus Alders. Heffingen waarmee een milieu-effect wordt beoogd en die niet als eerste doel hebben de inkomsten van de Staat te verhogen, zouden via de loon- of inkomstenbelasting moeten worden gecompenseerd. Als voorbeeld daarvan noemde de minister energieheffingen.

Een motie van de VVD, die van de Kamer vraagt geen inkomensbeleid via milieuheffingen te voeren, werd door Alders en CDA en PvdA overbodig beschouwd. In de loop van volgend jaar komt de minister met een notitie waarin de milieuheffingen en de gevolgen daarvan voor de inkomens aan de orde komen.