Ziekenfondsraad: gebruik slaappil aan banden leggen

DEN HAAG, 21 nov. De verstrekking aan ziekenfondsverzekerden van slaapmiddelen, kalmeringstabletten en middelen die de eetlust remmen moet aan banden worden gelegd. Dat stelt de Ziekenfondsraad in een advies aan staatssecretaris Simons (volksgezondheid) dat morgen in de raad wordt besproken.

Als patienten voor het eerst een bepaald medicijn krijgen, heeft hij daar ten hoogste voor 14 dagen recht op, zo blijkt uit het advies. Slaapmiddelen, kalmeringstabletten en 'eetlustremmers' mogen vervolgens niet langer dan voor een maand per voorschrift worden verstrekt, vindt de Ziekenfondsraad. Slechts tegen betaling is het mogelijk deze middelen voor een langere periode te krijgen.

Ziekenfondsverzekerden hebben nu per voorschrift recht op medicijnen voor een half jaar, drie maanden en 30 of 14 dagen, al naar gelang de aandoening of het effect van het medicijn. De raad schrijft in het advies dat slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen en eetlustremmers voor een zo kort mogelijke periode moeten worden voorgeschreven. Niet alleen omdat verslaving kan optreden, maar ook omdat het gevaar dreigt dat onderliggende psychosociale problemen door langdurig gebruik niet de juiste aandacht krijgen.

Vooral oudere patienten die deze middelen vaak al jarenlang gebruiken volgens de Ziekenfondsraad is 20 jaar geen uitzondering vormen voor de arts een belangrijk probleem. De raad voorziet problemen voor patienten die deze middelen al jaren gebruiken, indien ze slechts voor een maand op kosten van het ziekenfonds deze middelen krijgen afgeleverd. Voor nieuwe patienten biedt de regeling die de Ziekenfondsraad voorstelt wel de mogelijkheden om langdurig gebruik te voorkomen.