Weekstaat der Nederlandsche Bank; Duitse rente zet gulden onder druk

AMSTERDAM, 21 nov. Door de oplopende Duitse rente staat de positie van de gulden ten opzichte van de D-mark de laatste tijd enigszins onder druk. Ook in Nederland is in de afgelopen periode de korte rente gestegen, maar deze ligt nog steeds onder het Duitse niveau. Voor driemaands D-marken dient momenteel ongeveer 87/8 procent te worden betaald terwijl dit voor guldens met eenzelfde looptijd 8 13/16 procent bedraagt. Normaal ligt de guldensrente boven de D-markrente. Naast de restrictieve trend van het monetaire beleid van de Bundesbank speelt de naderende jaarultimo een rol van betekenis. Op de jaarultimo proberen met name Amerikaanse banken hun balansomvang te beheersen, ten einde de verhouding tussen eigen vermogen en balanstotaal gunstig te beinvloeden. Het daaruit voortvloeiende geringere aanbod van interbancaire dollars leidt ertoe dat onder andere Japanse banken voor hun dollarbehoefte naar andere internationale valuta's moeten uitwijken.

Het gaat daarbij voornamelijk om D-marken en Zwitserse franken, die vervolgens naar dollars worden geswapt. De extra vraag naar D-marken en Zwitserse franken, i.c. het opnemen van interbancaire deposito's, drijft de rente in die landen op. De guldensmarkt, die in dit eindejaarsspel geen rol van betekenis speelt, merkt hier dan in directe zin weinig van. Indirect wordt hier echter wel invloed van ondervonden, omdat door de rentestijging in Duitsland de positie van de gulden wat verzwakt. Om de gulden te steunen verhoogde de Nederlandsche Bank afgelopen donderdag het tarief op de speciale belening naar 8,3 procent.

Inmiddels lijkt de Nederlandse lange rente iets af te komen, waardoor de helling van de yieldcurve (het verschil tussen korte en lange rente) verdwijnt. In Duitsland ligt de korte rente momenteel boven de lange rente zodat hier al sprake is van een inverse yield. Ook in Nederland wordt een tijdelijke inversie niet uitgesloten.

Eind vorige week nam het geldmarkttekort onder invloed van diverse rijksuitkeringen af tot zo'n fl. 7,5 miljard. Begin deze week daalde het tekort nog iets verder, tot circa fl. 6,6 miljard. Bij een contingent van fl. 4 miljard en een toegewezen speciale belening van 4,4 miljard ontstond er op de geldmarkt enige ruimte. Ter afroming is met ingang van vandaag een nieuwe kasreserve van ruim fl. 10 miljard van kracht. Deze is fl. 2,8 miljard groter dan de vorige.

De gezamenlijke banken zijn verplicht dit bedrag tot 30 november bij de Nederlandsche Bank aan te houden.

De geschetste geldmarktontwikkeling maakte het tevens mogelijk dat de ontsparing op het contingent van drie naar een procentpunt terugliep.

Bron: NMB Postbank Groep