VVD wil een miljard gulden bezuinigen op de volkshuisvesting

DEN HAAG, 21 nov. De VVD vindt dat er een miljard gulden moet worden bezuinigd op de volkshuisvesting, 300 miljoen meer dan al in het verkiezingsprogramma van deze partij stond.

Het Tweede-Kamerlid De Korte deed gisteravond voorstellen voor de financiele tussenbalans die het kabinet volgend jaar opmaakt. Het miljard aan bezuinigingen, een bedrag dat in 1994 moet worden bereikt volgens het VVD-voorstel, wordt vooral gehaald door de huren de komende jaren steeds extra te verhogen, niet met drie, maar met vier procent en in elk geval twee procent boven de inflatie. Ook nieuwe huurwoningen moeten van meet af aan wat duurder worden gemaakt, aldus de VVD-fractie.

Bouwsubsidies die vooral worden gebruikt om de woningbouw op duurdere plekken in steden te stimuleren (en de kostprijs te drukken), moeten volgens de VVD worden verminderd. De fractie vindt verder dat woningbouwcorporaties meer hun eigen reserves moeten aanspreken voor het verbeteren van woningen en minder een beroep op overheidssubsidies moeten doen.

Bijval voor de voorgestelde bezuinigingen hoeft de VVD van andere partijen vooralsnog niet te verwachten. Dat bleek gisteravond in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting voor volkshuisvesting.

Daarentegen bestaat er brede belangstelling voor het plan van onder meer de PvdA-fractie een systeem van koopsparen te introduceren. Volgens dit systeem kan een koper van een woning een overheidspremie krijgen als hij eerst eigen geld bijeen heeft gespaard. Het zou op den duur de bestaande regelingen voor premiekoopwoningen kunnen vervangen. Zowel CDA, VVD als D66 liet weten in principe positief te staan tegenover systemen van bouw- of koopsparen. Volgens De Jong (PvdA) moet staatssecretaris Heerma nog voor de zomer het concept van een koopspaarregeling presenteren.

Koetje (CDA) noteerde als positief punt dat de PvdA in haar plan de aftrekbaarheid van hypotheekrente onaangetast laat. Hetgeen juist tot ongenoegen leidt bij Groen Links. Volgens Kamerlid Lankhorst hebben de aangekondigde huurverhoging, gasprijsverhoging en milieuheffingen tot gevolg dat grote groepen huurders waarschijnlijk met een verslechtering van de koopkracht te maken krijgen. Dat dan voor huiseigenaren de fiscale rente-aftrek buiten schot blijft 'is puur onrechtvaardig'.