Stemrecht burgers in Waterschapswet

DEN HAAG, 21 nov. Iedereen die 18 jaar of ouder is krijgt straks in principe stemrecht in het waterschap waar hij woont. Dat heeft de Tweede Kamer gisteren op voorstel van D66 bepaald bij de stemmingen over de Waterschapswet. Het voorstel kreeg de steun van PvdA, CDA, D66, Groen Links en RPF. Wel kunnen provincies bij reglement bepalen dat bij wijze van uitzondering het stemrecht wordt overgedragen aan raadsleden van gemeenten in het bewuste waterschap. Een voorstel van de PvdA om de belangen van natuur en milieu uitdrukkelijk in het takenpakket van de waterschappen op te nemen, stuitte op een meerderheid van onder meer CDA en VVD. Evenmin stemden deze partijen in met een PvdA-voorstel om natuur- en milieu-organisaties vaste zetels in de waterschapsbesturen te geven.