Stad Rotterdam

Over de eerste negen maanden van dit jaar - in tegenstelling tot het eerste en het tweede kwartaal - heeft Assurantieconcern Stad Rotterdam weer een winststijging geregistreerd. In de eerste twee kwartalen waren de resultaten als gevolg van de stormen in het begin van het jaar lager dan in de overeenkomstige periode van 1989. Over negen maanden steeg de concernwinst met 2,5 procent tot fl. 54,15 miljoen en nam de omzet met 7,9 procent toe tot fl. 1,49 miljard.