Spitstoeslag kost per jaar 600 gulden

DEN HAAG, 21 nov. De spitstoeslag op de motorrijtuigenbelasting gaat de automobilist 600 gulden per jaar kosten. Dit systeem zal vooralsnog alleen gelden voor de Randstad en wordt mogelijk niet in 1992 maar al volgend jaar ingevoerd.

Dit blijkt uit stukken die ter bespreking aan het kabinet zijn voorgelegd. Daarin wordt een toeslag van 600 gulden ingeschat als 'nog net maatschappelijk aanvaardbaar'. Het betekent voor de automobilist die in de ochtendspits van 6.30 tot 9.30 uur wenst te rijden gemiddeld een verdubbeling van de motorrijtuigenbelasting.

Het kabinet had al besloten tot invoering van een tijdelijke spitstoeslag, in afwachting van een systeem van elektronische tol op diverse punten in de Randstad. Verwacht wordt dat die tol er niet eerder dan in 1996 of 1997 kan zijn. Uitgangspunt is dat dan de spitstoeslag wordt opgeheven. Dat de spitstoeslag wordt beperkt tot de Randstad, gebeurt vooral op aandringen van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, waar de opvatting heerst dat van de automobilist buiten de Randstad niet mag worden gevergd mee te betalen aan het oplossen van de files daar.

Bestudeerd wordt verder de mogelijkheid van een dagkaart van 20 gulden voor automobilisten die incidenteel in de spits willen rijden. Vooral wordt bekeken hoe de controle te regelen is. Voor de toeslag wordt gedacht aan fotograferen, zoals nu gebeurt om na te gaan of de motorrijtuigenbelasting is betaald. Het CDA vindt dat een auto waarvoor spitstoeslag is betaald een vignet moet krijgen, waardoor de controle kan worden vereenvoudigd.

Pag. 9: Hoofdartikel