Samenvoeging regio's moet 'taxi-oorlog' rond Schiphol beeindigen

HOOFDDORP, 21 nov. De gemeenten Hoorn en Haarlemmermeer hebben gisteren een voorstel gepresenteerd dat op basis van vrijwilligheid de samenvoeging van de taxiregio's Amsterdam-Zaanstreek en Amstel- en Meerlanden regelt. Ze deden dit tijdens een overlegronde in Hoofddorp met alle betrokkenen bij de 'taxi-oorlog' rondom Schiphol. Voor de luchthaven wordt in het voorstel een speciale regeling getroffen. Het gaat daarbij vooral over de verdeling van het aantal taxistandplaatsen tussen Amsterdamse chauffeurs en taxibedrijven in de omgeving van de luchthaven.

Geen van de overlegpartners de taxibedrijven, de gemeenten in de twee regio's, de provincie en Schiphol wil in dit stadium van het overleg een nadere toelichting op de inhoud geven. De provincie Noord-Holland steunt het voorstel. Gedeputeerde G. Achterstraat (vervoer) heeft steeds gestreefd naar desnoods gedwongen samenvoeging van de taxiregio's per 1 januari 1991.

Volgens de Wet op het Personenvervoer mogen Amsterdamse chauffeurs geen passagiers vervoeren vanaf de luchthaven. Tot 1 september mocht dat wel. De chauffeurs zeggen nu veel minder te verdienen en hebben de afgelopen maanden herhaaldelijk geprotesteerd.

De taxibedrijven in de Amstel- en Meerlanden gemeenten, verenigd in de Vetam, dienden enkele weken geleden een eigen voorstel in om de taxi-oorlog te beslechten. Een woordvoerder van de Vetam zegt het onzorgvuldig te vinden van de overlegpartners daar 'zonder pardon overheen te gaan met een eigen plan'. Het voorstel van de Vetam bleek onacceptabel, aldus een woordvoerster van de gemeente Amsterdam. Daarom is er geen aandacht aan besteed.

De chauffeurs uit de Amstel- en Meerlanden zijn het inmiddels 'spuugzat', schrijven ze in een pamflet dat gisteren tijdens een spontane actie is uitgedeeld. Honderdvijftig dienstdoende chauffeurs verzamelden zich tijdens het overleg voor het gemeentehuis in Hoofddorp. Zij zijn mordicus tegen samenvoeging van de twee taxiregio's, omdat ze vrezen dat hen het werken in Amsterdam onmogelijk zal worden gemaakt. Ze zeggen nu al regelmatig te worden getreiterd en klemgereden. De chauffeurs eisen harder optreden van de Amsterdamse politie, omdat ze anders 'zelf maatregelen zullen nemen', maar zeggen niet aan welke maatregelen ze denken.