Roebel blijft in SU enige betaalmiddel

MOSKOU, 21 nov. Het is in de Sovjet-Unie niet toegestaan om commerciele transacties in dollars of andere buitenlandse valuta te verrichten. De roebel is in het binnenlandse betalingsverkeer het enige wettige betaalmiddel. De Opperste Sovjet van de unie heeft dat gisteren nog eens vastgelegd in een wet.

Het wetsontwerp, dat in eerste lezing werd aangenomen, maakt deel uit van de pogingen van de centrale regering om de verdere 'dollarisatie' van de economie tegen te gaan. De economische crisis en de nagenoeg volledige schaarste die het land teisteren, heeft van de roebel een waardeloos stukje papier gemaakt waarmee veel burgers ook navenant omgaan, en van de dollar en de D-mark de meest begeerde ruilmiddelen.

Volgens de wet mogen burgers buitenlands geld bezitten en mogen ze het ook officieel wisselen. Maar voor een gunstige koers kunnen ze die alleen op de zwarte markt wisselen, hetgeen niet zonder risico's is. Sovjet-burgers en bedrijven mogen er onderling niet mee handelen. Alleen voor banken is een uitzondering gemaakt.

Wat de burgers volgens de nieuwe wet straks in eigen land met hun dollars mogen doen, is niet duidelijk. Over de toekomst van de Beriozka-winkels, waar je alleen met Westerse valuta boodschappen kunt doen, doet het wetsontwerp bijvoorbeeld geen uitspraak. Maar in het economische hervormingsprogramma van Rusland, dat is gebaseerd op het 'vijfhonderd-dagenplan' van de economen Sjatalin en Javlinski, is opgenomen dat alle valuta-winkels zullen worden gesloten. Zeker onder de gepriviligeerde middenklasse van Moskou, die steeds meer haar boodschappen in dit soort winkels kan doen omdat haar inkomen ten dele in baar buitenlands geld wordt uitbetaald, zou effectuering van zo'n maatregel tot grote onrust leiden.