Rapport VVD zet deur naar de PvdA open

DEN HAAG, 21 nov. Een commissie van de VVD noemt het 'een ongezonde toestand' dat het CDA voortdurend aan de macht is. Dat staat in het gisteren uitgebrachte rapport 'Ongebroken lijnen', waarmee het VVD-hoofdbestuur het debat over de rol van het liberalisme in de partij wil aanzwengelen.

Een van de conclusies van de commissie die de afgelopen drie maanden onder leiding van de oud-Europarlementarier mr H. Nord werkte, is dat in een optimaal functionerende democratie elke partij ook het genoegen van de oppositie zou moeten smaken. Commissielid Vonhoff gaf gisteren toe dat de VVD hiermee voor het eerst sinds de jaren vijftig ook in geschrift de deur naar de PvdA openzet.

De bedoeling van het rapport is dat de discussie zal uitmonden in uitgangspunten voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Met het starten van een inhoudelijke discussie tracht het hoofdbestuur een einde te maken aan de discussie over personen. Volgens voorzitter Nord heeft de commissie zoveel mogelijk willen vermijden in details te treden. 'Getracht is de richting aan te geven waarin het liberale antwoord naar onze mening moet worden gezocht', aldus Nord.

Enkele uitspraken en stellingnames in het rapport zijn: De VVD is voor een stimulerende overheid. In NAVO-verband moet een 'herdefiniering' van de veiligheidspolitiek plaatshebben. Een nucleaire afschrikkingscomponent blijft onmisbaar. De verdunning van de verdedigingslinies in Europa moet het mogelijk maken dat de militaire uitgaven in die sector aanzienlijk verminderen. De VVD moet streven naar een Europese Unie op federale grondslag. Om de positie van de kleinere landen tegenover de grote te versterken kan goede samenwerking tussen de Benelux-landen een gunstig effect hebben. Naast het stellen van normen of opleggen van speciale heffingen kunnen positieve aanmoedigingsmaatregelen van economische aard het voorkomen van vervuiling bevorderen. De optie van kernenergie mag niet bij voorbaat worden uitgesloten. Nederland moet open blijven voor vluchtelingen en vreemdelingen. Wel kan het beheersen van de Nederlandse taal en het ten volle gebruiken van de verplichte Nederlandse onderwijsfaciliteiten van allen worden verlangd. Allerlei koppelingen moeten worden losgelaten. Vereenvoudiging in de structuur van de belastingheffing is nodig. Fundamentele herziening van het stelsel van sociale zekerheid is nodig, met als doel: eenvoud, individualisering en herstel van de persoonlijke verantwoordelijkheid. Wie een hogere uitkering wil dan het minimum zal zichzelf moeten bijverzekeren. Het mammoetsysteem in het onderwijs moet op de helling.