Plan voor beheer stortplaats Alphen

DEN HAAG, 21 nov. Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben gisteren een plan vastgesteld voor beheer van de sterk verontreinigde voormalige stortplaats Coupepolder in Alphen aan den Rijn. De voornaamste activiteit is het aanbrengen van een meetnet waarmee het doorlekken van de verontreiniging naar het diepere grondwater direct kan worden vastgesteld. Verder kiest de provincie voor het afschermen van een aantal omliggende sloten. Deze werkzaamheden worden in de loop van 1991 uitgevoerd. De kosten van deze activiteiten bedragen ruim zes miljoen gulden. Heidemij heeft onlangs onderzoek gedaan naar de hoge temperaturen in de vuilnisbelt. De provincie wil nu weten of het in de toekomst noodzakelijk is de temperatuur van de stortplaats en de omgeving te controleren.