Persstemmmen

Times

Mevrouw Thatcher moet een antwoord vinden op de aantijgingen die haar deze afgelopen maand voor de voeten zijn geworpen en wel binnen enkele dagen. Men heeft haar gevraagd haar toon te matigen en haar stijl te verbeteren sinds ze in de politieke luiers lag. Dergelijke adviezen hebben geen enkel effect gehad. Zij verkneukelt zich in haar publieke imago, met enig recht bewerend dat de vijandigheid die zij losmaakt uit de hoek komt van schipperaars en machomannen. Indringendheid, zegt zij, vormt een integraal deel van haar overtuigingspolitiek en haar internationale reputatie. Wie van dat imago de scherpe kantjes afhaalt trekt de grondslag onder haar regering weg. (...).

Ze moet nu met een ervaren team van kloeke onafhankelijke ministers voor den dag komen. Ze moet dit snel doen. De recente stroom van ontslagen, waarvan de meeste met enige tact van haar kant hadden kunnen worden voorkomen, raken snel vergeten. Maar haar eenzame en autoritaire afzondering is in de verkiezingsenquetes van de afgelopen maanden als haar grootste politieke handicap tevoorschijn gekomen. Zij zal haar grote trots moeten inslikken en zich moeten terugtrekken achter de rij van competente collega's die aan het hoofd staan van haar belangrijkste ministeries.

Tot gisteren leek mevrouw Thatcher van haar collega-ministers te kunnen zeggen: 'Oh, laat ze maar barsten: waar zij vandaan komen zijn er nog meer!' Dat kan zij zich nu niet meer permitteren. Zij moeten worden overgehaald om vierkant achter haar te gaan staan. Voor de eerste maal in haar politieke carriere heeft mevrouw Thatcher haar collega's meer nodig dan zij haar nodig hebben.

Financial Times

Margaret Thatchers onvermogen om Michael Heseltine in de eerste verkiezingsronde voor het leiderschap van de Conservatieve partij te verslaan komt weliswaar voor een deel op rekening van de merkwaardige verkiezingsmethode, maar betekent niettemin een verpletterende slag voor haar positie (...).

De premier is van nature een vechter. Haar instinct zal haar ingeven aan te blijven totdat ze volgens de geldende regels een nederlaag lijdt. Politiek is dat moeilijk vol te houden. Het zal ook grote spanning teweegbrengen onder haar ambtgenoten, van wie enkelen zich stilletjes hebben voorbereid op de mogelijkheid dat hun naam in een tweede ronde naar voren wordt geschoven. De premier zal vermoedelijk hebben berekend dat als zich zijzelf kandidaat stelt niemand van haar ambtgenoten het tegen haar zal opnemen (...).

Het zou beter zijn nu een waardige aftocht te maken. Dit zou een historische stap betekenen, maar het zou enkele van haar collega's, zoals de minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, en de minister van financien, John Major, de gelegenheid geven morgen hun naam te laten aanmelden. Deze twee kandidaten, en ook Sir Geoffrey Howe, de ex-vice-premier zouden er eerder in slagen de partij weer tot eenheid te brengen dan Michael Heseltine. Elk van deze drie verdient boven hem de voorkeur als nieuwe premier.

Guardian

Mevrouw Thatcher zegt meteen, zonder moment van overdenking dat ze zal blijven vechten. Het is hoe dan ook met haar gedaan. Van nu af is ze vleugeillam. Ze kan meedoen in de tweede ronde; ze zou zelfs kunnen winnen. Maar het gewicht van de gebeurtenissen van gisteren zal, zolang zij aanblijft, als een loden last op haar schouders rusten. Slechts vijfenvijftig procent van haar partijaanhangers nam gisteren de gelegenheid te baat om de premier steun te betuigen. Eenenveertig procent een veel groter aandeel dan Michael Heseltine heeft kunnen voorzien, de onthoudingen niet meegerekend heeft op haar tegenstander gestemd (...).

De beste dienst die mevrouw Thatcher haar partij vandaag kan bewijzen is die uitspraak onder ogen te zien: in cijfers uitgedrukt een overwinning, maar in alle andere opzichten een nederlaag. Alleen als ze nu aftreedt kan de ware krachtmeting worden gehouden (...).

Gisteravond werd overmoed beloond op een manier die het lot zo vaak bepaalt. Het lijdt geen twijfel het ligt immers in haar aard dat zij tot het bittere einde zal vechten, tot de legendarische grijze mannen in driedelige pakken haar komen vertellen dat het spel uit is. Zelfs de eeuwenoude getrouwen zoals Willie Whitelaw, weten wat deze cijfers betekenen. Als zij hun partij willen redden, kunnen zij haar niet tot de volgende verkiezingen op zo'n smalle basis laten doorgaan.