Overheid gaf miljard gulden minder uit dan was begroot

DEN HAAG, 21 nov. In de eerste tien maanden van dit jaar heeft het Rijk ongeveer een miljard gulden minder uitgegeven dan begroot. Dit is het resultaat van het 'terughoudend kasbeleid' dat het kabinet in augustus heeft afgesproken. Minister Kok schrijft dit in de zogenoemde Najaarsnota 1990 die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De ministeries van defensie (355 miljoen gulden), sociale zaken en werkgelegenheid (320 miljoen gulden) en onderwijs en wetenschappen (110 miljoen gulden) leveren de grootste bijdrage aan het terughoudend kasbeleid.

Vorige week werd bekend dat minister Kok al rekening hield met een nieuwe 'niet geringe' belastingtegenvaller. In de Najaarsnota wordt geen bedrag genoemd, maar men houdt rekening met een tegenvaller van ten minste een miljard gulden.

In de Najaarsnota schrijft Kok dat de belastingtegenvaller tot gevolg zou kunnen hebben dat de zogenoemde kasschuif-AKW niet doorgaat. Bij deze constructie wordt de kinderbijslag-bijdrage van het eerste kwartaal 1991 al in 1990 betaald. Dit levert in 1991 een besparing op van 1,5 miljard gulden. Wanneer de kasschuif-AKW niet doorgaat, moet het kabinet volgend jaar dus voor 1,5 miljard gulden extra ombuigen.

In december neemt het kabinet een besluit of aanvullende maatregelen voor volgend jaar nodig zijn. In januari gaat het kabinet praten over de financiele problematiek voor de periode 1992-1994: de zogenoemde tussenbalans, waarbij voor een bedrag van 10 a 15 miljard gulden moet worden omgebogen.