Mr. A. G. van Galen

Mr. A. G. van Galen (62) is beedigd als voorzitter van de Centrale Raad van Beroep. Van Galen was voordien ondervoorzitter van dit rechtscollege. Hij heeft zich de laatste tijd voornamelijk beziggehouden met de rechtspleging op het terrein van pensioenen en uitkeringen oorlogsgetroffenen.