Minder inkomensverschillen tussen hbo'ers en academici

ROTTERDAM, 21 nov. De verschillen tussen de salarissen van academici en afgestudeerden aan hogescholen nemen af. Dit jaar krijgen academici bruto nog 9.300 gulden per jaar meer, vorig jaar was dat gemiddeld 10.000 gulden.

In een aantal functies is de honorering voor de twee categorien hoger opgeleiden al gelijk. Dat geldt vooral voor de financieel-economische en de automatiseringssector. Dit schrijft J. J. B. Nijeboer, beleidsmedewerker van de HBO-Raad, in het novembernummer van het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs.

Volgens hem zijn de inkomensverschillen tussen mensen met een universitaire opleiding en met een hogere beroepsopleiding het grootst in grote bedrijven. Naarmate de bedrijven kleiner worden blijkt het verschil in beloning af te nemen. In bedrijven die op Amerikaanse leest zijn geschoeid zijn de inkomensverschillen klein.

Uit gesprekken met personeelsfunctionarissen en uit analyse van personeelsadvertenties blijkt volgens Nijeboer dat mensen met een hogere beroepsopleiding steeds vaker voor algemene functies worden ingezet. Zij verdringen daar geleidelijk aan ook academici: voor algemene functies als beleidsmedewerker of in het management wordt steeds vaker iemand met een hogere beroepsopleiding gevraagd. In 1988 gebeurde dat bij 27 procent van de vacatures, dit jaar bij veertig.

Uit het artikel van Nijeboer blijkt verder dat afgestudeerden uit het hoger beroepsonderwijs het op de arbeidsmarkt beter doen dan academici. Niet alleen is het relatieve aantal werklozen onder hen aanzienlijk lager, er is ook steeds meer vraag naar hun opleidingsniveau en minder naar een academische opleiding. Nijeboer laat in het midden of dit het gevolg is van een sterkere groei van het aantal banen op het niveau van het hoger beroepsonderwijs.