Garanties van Nationale Nederlanden geeist; Tussenpersonen verkopen geen NN-polissen meer

ROTTERDAM, 21 nov. De kleinere assurantie-tussenpersonen verkopen vanaf nu geen polissen meer voor Nationale Nederlanden. Hun vertrouwen in de Nederlands grootste verzekeraar is geschaad.

Verzekeraars Aegon en Delta Lloyd hebben het onderzoek naar samenwerking op het gebied van ziektekostenverzekeringen met Nationale Nederlanden stopgezet in verband met de aangekondigde samenwerking van Nationale en de NMB/Postbank.

De 950 zelfstandige assurantiekantoren die lid zijn van de Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars (NBvA) hebben in tal van overlegvergaderingen die in grimmige sfeer verliepen, besloten commerciele consequenties te verbinden aan de plannen van Nationale Nederlanden.

Hoewel geen sprake is van een formele boycot, is in de markt gebleken dat deze tussenpersonen, die meer dan de helft van de produktie van Nationale Nederlanden verzorgen, geen zaken meer doet met NN, aldus de NBvA. Een woordvoerder van NN zegt overigens dat het concern nog niets van een boycot heeft gemerkt.

De grotere tussenpersonen, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantien en Assurantie-adviseurs (NVA), waarvan ook de banken lid zijn, heeft voor morgen een vergadering uitgeschreven waarop zij hun standpunt zullen bepalen.

Woordvoerder J. van Stigt Thans van de NBvA zegt uit de markt te hebben vernomen dat binnen NN bij de binnendienst, de buitendienst en de ondernemingsraad al grote beroering is ontstaan. Dit weekeinde zal de NBvA met NN overleggen. Juist op dit moment is het hoogseizoen voor de verkoop van lijfrentepolissen en kan NN door de informele boycot zwaar worden getroffen. Maar het gaat om alle produkten.

De NBvA wil waarborgen van NN dat de NMB/Postbank kantoren geen voorkeursbehandeling krijgen, geen andere prijzen of speciale verzekeringsprodukten voor de NMB/Postbank en geen oneigenlijk gebruik van het adressenbestand van de NMB/Postbank.

'We willen niet dat alle giro-rekeninghouders nu opeens met aparte produkten benaderd worden. Onder die groep zitten immers ook onze klanten, ' aldus Thans.

NN heeft volgens Thans in twee eerdere bijeenkomsten met de NVbA, een vlak voor de fusieplannen werden bekend gemaakt en een een week daarna, juist gezegd wel een voorkeursbehandeling voor de NMB/Postbank na te streven. De NBvA zegt tegen de fusieplannen op zich geen bezwaar te hebben, maar wel die garanties te willen, net zoals Amev die heeft gegeven toen zij de Verenigde Spaarbank overnam. Of het voor NN nog wel voordelig is met de NMB/Postbank te fuseren als die voorkeursbehandeling niet mag worden gegeven, is volgens de NVbA iets wat NN maar zelf moet beslissen.

NN ontkent dat sprake zal zijn van 'dual pricing'. De kantoren van NMB verkopen nu ook verzekeringen op precies dezelfde voorwaarden als andere tussenpersonen. Alleen is te verwachten dat via het gironet straks exclusief nieuwe produkten voor NN zullen worden verkocht. Daarbij gaat het om andere produkten met hun eigen prijs, aldus NN.

NN zegt de stap van collega's Aegon en Delta LLoyd te betreuren om het onderzoek naar het samengaan op het gebied van ziektekosten te beeindigen. Ook Aegon en Delta Lloyd zijn bang voor het giro-distributienet dat NN straks tot zijn beschikking zou hebben. Zij gaan nu onderzoeken of ze op het gebied van de ziektekosten tot de noodzakelijke kostenbesparing kunnen komen door samenwerking met andere verzekeraars. Mogelijke partners zijn dan Amev, Goudse, Stad Rotterdam, Interpolis en de Amersfoortse. NN heeft een marktaandeel van 5 procent in de ziektekostenmarkt, waar het Zilveren Kruis de grootste partij is.