Financien: koppelbaas aanpakken

ARNHEM, 21 nov. Staatssecretaris Van Amelsvoort van financien wil dat de mogelijkheden om frauderende koppelbazen aan te pakken snel doelmatiger worden benut. De Federatie van bedrijfsverenigingen heeft daarnaast voorgesteld de bestaande instrumenten uit te breiden om fraude van koppelbazen te bestrijden.

Op een symposium van de Koninklijke broederschap van belastingontvangers in Arnhem ging de staatssecretaris vanmorgen in op de Wet ketenaansprakelijkheid, die het mogelijk maakt de hoofdaannemer aansprakelijk te stellen voor niet afgedragen belasting en sociale premies door zijn onderaannemer (de koppelbaas). Maar de regelgeving is niet waterdicht: koppelbazen kunnen geblokkeerde rekeningen, waarop belasting en premies moeten worden gestort, leeghalen. Reparatievoorstellen van de bedrijfsverenigingen hebben tot doel die sluipwegen af te sluiten.

Nog voor de jaarwisseling komt Van Amelsvoort met een notitie over de wenselijkheid om de belastingrechter te laten oordelen over de aansprakelijkheid van hoofdaannemers en bestuurders van bedrijven voor belasting- en premieontduiking door koppelbazen of ondergeschikten. Tot dusver mag alleen de burgerlijke rechter dat.

De politie heeft vanmorgen de administratie in beslag genomen van het uitzendbureau Werknet in Barneveld. De actie volgde op de aanhouding van zeventien buitenlandse werknemers bij een pluimveeslachterij in Barneveld, die allen over vervalste documenten beschikten. Het uitzendbureau was bij hun tewerkstelling betrokken. Na de arrestaties heeft de slachterij de produktie gestopt.