Door bemiddeling van Zwitserse delegatie en Le Pen; Irak laat 9 Nederlanders vrij

DEN HAAG, 21 nov. Negen Nederlandse gijzelaars mogen Irak verlaten. De Zwitserse parlementaire delegatie die sinds vorige week in Bagdad is heeft vier van hen vrij gekregen, de extreem-rechtse Franse politicus Jean Marie Le Pen vijf. Dat heeft het ministerie van buitenlandse zaken vanmiddag bevestigd. In totaal mag een groep van 36 Europeanen na bemiddeling van de Zwitserse delegatie Irak verlaten. Zij zullen morgenochtend om elf uur Nederlandse tijd vertrekken.

Vanmorgen heeft Rode-Kruisvertegenwoordiger P. Tjittes op het ministerie van volksgezondheid in Bagdad gepleit voor de vrijlating van enkele Nederlandse gijzelaars. Hun medische toestand laat een langer verblijf in Irak niet toe, aldus Tjittes gisteravond telefonisch vanuit Bagdad. Vorige week al heeft hij bij de Iraakse autoriteiten een verzoek ingediend om 'enkele spoedgevallen' voor Kerstmis te laten vertrekken.

Het familie-comite 'Gijzelaars Irak' wil dat de fractievoorzitters in de Tweede Kamer snel uitsluitsel geven over de vraag of en wanneer een Nederlandse missie naar Irak vertrekt. Volgens P. Bakker van het comite begint de tijd te dringen, zeker nu vandaag een Belgische missie naar Irak vertrekt. 'Wij zijn nu toch echt aan de beurt. De gijzelaars verkeren in grote onzekerheid over de houding van de Nederlandse regering. Nog meer uitstel doet de spanning dramatisch toenemen', zo zei hij. Het comite heeft er in een brief aan de Belgische delegatie op aan gedrongen zich in te spannen voor vrijlating van de achtergebleven Nederlandse gijzelaars.

Na het bekend worden van het vertrek van de baggeraars kwamen de fractieleiders van de vier grote partijen bijeen voor spoedberaad. Brinkman zei na afloop dat een besluit over een missie naar Irak om de overige gijzelaars vrij te krijgen opnieuw 'zeker voor enkele dagen' is uitgesteld. Onderzocht wordt hoe de Iraakse autoriteiten reageren op een Nederlandse missie.

Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) liet vanuit Parijs, waar hij met premier Lubbers de CVSE-topconferentie bijwoont, weten 'verheugd te zijn', maar tevens 'van harte te hopen dat het schema van de gefaseerde vrijlating van de baggeraars ook inderdaad wordt aangehouden'. Hij voegde er aan toe dat de Nederlandse opvattingen over missies naar Bagdad niet verandert door de komende vrijlating van de baggeraars. 'Wij blijven van mening dat de Verenigde Naties het geeigende instituut zijn om missies naar Irak te ondernemen.'