De Vries kritiseert CAO-beleid werkgevers

DEN HAAG, 21 nov. Minister De Vries van sociale zaken en werkgelegenheid heeft kritiek geuit op de arbeidsvoorwaarden-nota van de werkgeversorganisaties VNO en NCW. 'Het is wel een zeer minimalistische invulling van wat we in het gemeenschappelijk beleidskader hebben afgesproken over herverdeling van arbeid', zei De Vries gisteren na afloop van een gesprek met werkgevers en werknemers.

Uit de CAO-nota die de werkgeversorganisaties maandag hebben gepubliceerd, blijkt dat bij de komende CAO-onderhandelingen collectieve arbeidsduurverkorting en de herinvoering van de automatische prijscompensatie voor de werkgevers 'onbespreekbaar' is.

De Vries zal de werkgeversorganisaties VNO en NCW geen brief sturen. FNV-voorzitter J. Stekelenburg had hierom gevraagd, omdat werkgevers met hun gecoordineerde verzet tegen arbeidstijdverkorting en automatische prijscompensatie CAO-conflicten en acties zouden uitlokken 'en daar hoort een minister van sociale zaken en werkgelegenheid zich toch zorgen over te maken', aldus Stekelenburg gisteravond op een spreekbeurt in Groningen.

Volgens de FNV-voorzitter worden de CAO-onderhandelaars van de werkgevers 'met gebonden handen naar de onderhandelingstafel sturen, geketend in een starre onverzoenlijke houding'. De werkgeversorganisaties 'leveren geen enkele bijdrage aan het bevorderen van een goed onderhandelingsklimaat op decentraal niveau', meent Stekelenburg.