Boycot van Nationale Nederlanden

ROTTERDAM, 21 nov. Nationale Nederlanden wordt geconfronteerd met een informele boycot van onafhankelijke tussenpersonen. Deze weigeren nog polissen van de verzekeringsmaatschappij te verkopen omdat ze vrezen dat de NMB/Postbank straks na de fusie een voorkeursbehandeling krijgt.

Hoewel de tussenpersonen ieder voor zich beslissen is het volgens een woordvoerder van de Nederlandse Bond van Assurantie-bemiddelaars (NBvA) in de praktijk zo dat de meeste leden geen polissen meer afsluiten voor NN, dat normaal gesproken meer dan de helft van zijn omzet via de onafhankelijke tussenpersonen binnenhaalt. De NBvA zegt gemerkt te hebben dat de boycot binnen NN hard is aangekomen. Een woordvoerder van NN stelt echter dat van een boycot niets is gebleken. De NBvA zal dit weekeinde met NN overleggen. Zij heeft geen bezwaar tegen de fusieplannen op zich, maar wel tegen een voorkeursbehandeling voor de NMB/Postbank.

Ook de concurrenten van NN roeren zich. Aegon en Delta Lloyd die eerder dit jaar aankondigden samen met NN een samenwerking op het gebied van de ziektekostenverzekeringen te onderzoeken, hebben gisteren gezegd dit onderzoek te beeindigen. Zij vrezen dat NN via het gironet een te grote voorsprong op het gebied van distributie van ziektekostenverzekeringen zal hebben.

Pag. 13: Informele boycot