Bonn wijzigt houding jegens Irak niet

BONN, 21 nov. Ook na het Iraakse besluit alle Duitse gegijzelden vrij te laten blijft de Duitse politiek gebaseerd op de VN-resoluties jegens Irak. Zo reageerde gisteren bondskanselier Helmut Kohl op het onverwachte nieuws dat de ongeveer 180 Duitse gegijzelden, onder wie ook de 44 die op strategische plaatsen werden vastgehouden, uit Irak en Koeweit naar huis mogen vertrekken. Morgen al kan een eerste groep naar de Bondsrepubliek vertrekken.

Net als minister van buitenlandse zaken Genscher en alle Duitse politieke partijen staat Kohl er onverminderd op dat alle buitenlandse gijzelaars snel vrijkomen. Genscher, met Kohl aanwezig op de CVSE-top in Parijs, kondigde aan dat de Bondsrepubliek daaraan blijft werken. Hij zei te hopen dat de Iraakse president Saddam Hussein 'een eerste stap' had gezet op de weg naar vrijlating van alle gegijzelden. Regeringswoordvoerder Klein onderstreepte dat Bonn geen tegenprestaties aan Irak heeft beloofd.

Saddam Hussein liet gisteren weten op deze wijze 'een onderscheid te maken tussen Duitsland en de landen die naar oorlog en overheersing streven'. Een motief vormen ook Kohls pleidooi van zondag bij het korte bezoek van president Bush aan de Bondsrepubliek voor een vreedzame oplossing van het Golf-conflict, en het bezoek dat oud-kanselier Willy Brandt (SPD) twee weken geleden aan Irak bracht. Brandt keerde toen met 174 Duitse en andere gegijzelden terug.

In Bonn wordt officieus aangenomen dat nog twee andere factoren een rol hebben gespeeld bij Saddams besluit. De eerste is dat Saddam een nieuwe wig heeft willen drijven in het anti-Irakfront, op het moment dat de VS streven naar steun voor een VN-resolutie die gewapend ingrijpen mogelijk zou maken. Voorts neemt men aan dat het velen in Irak kan hebben gestoord dat ook veel Duitsers die de afgelopen jaren aan de opbouw van het land hebben meegewerkt nu al ruim 110 dagen gegijzeld zijn. Enkele weken geleden werden, na een bezoek aan Bagdad van hun werkgever, al kleine groepen medewerkers van een bouwbedrijf uit Keulen vrijgelaten.

In de Bondsrepubliek komen vandaag (Buss- und Bettag) geen kranten uit. Voor de Duitse televisie wezen commentatoren gisteravond op het gevaar van een zekere spanning tussen Bonn en Washington over de Golfcrisis. De betrekkelijk koele reactie die Bush' woordvoerder Fitzwater gisteravond in Parijs op het nieuws uit Bagdad gaf, werd als een aanwijzing daarvoor gezien. Fitzwater zei dat de Amerikaanse regering verheugd is over elke gegijzelde die vrij komt, maar hij voegde daaraan toe dat Saddam elke dag opnieuw zijn 'cynisme' laat zien. Een woordvoerder van Sovjet-president Gorbatsjov zag Saddams besluit van gisteren als een blijk dat de VN-sancties jegens Irak beginnen te werken.

Nobelprijs-winnaar Brandt vindt dat zijn missie naar Irak nu alsnog 'een goede en ronde afsluiting' heeft gekregen. Hij antwoordde echter sceptisch op de vraag of het risico van een militaire confrontatie met Irak nu ook kleiner geworden is. 'Er beweegt iets, maar ik weet niet of het genoeg is', zei hij. SPD-voorzitter Vogel zei dat Saddams recente aanbod om alle gegijzelden nog voor kerstmis vrij te laten, mits de VS beloven Irak niet aan te vallen, sinds gisteren ook 'in een ander perspectief' is gekomen. Tot zover onze correspondent.

De Franse extreem-rechtse politicus Jean Marie Le Pen wordt vandaag van een bezoek aan Bagdad in Frankrijk terug verwacht met 35 Britten en 18 Italianen, naast 5 Nederlandse gijzelaars. Een Zwitserse delegatie die al enkele dagen in Irak is, heeft vandaag te horen gekregen dat ze 36 gijzelaars meekrijgt. Onder hen zijn 16 van de in totaal 24 Zwitserse gijzelaars. Zwitserland heeft net vandaag een vracht medicijnen voor Irak vrijgegeven. (Reuter)

    • J. M. Bik