Australie en Griekenland geven Moskou kredieten; EG: een miljard dollar aan noodhulp

ROTTERDAM, 21 nov. Na een aantal grote Westeuropese landen en Japan zullen nu ook Australie en Griekenland kredieten verstrekken aan de economisch benarde Sovjet-Unie.

Intussen zou de Europese Gemeenschap bereid zijn om volgende maand een miljard dollar aan noodhulp te verstrekken om 'goederen in de winkels te krijgen', zo heeft de Italiaanse minister van buitenlandse zaken, Gianni De Michelis, gisteren in Parijs gezegd.

Het Australische krediet bedraagt 500 miljoen Australische dollar (640 miljoen gulden). Daarvan is 400 miljoen bestemd voor de aankoop van Australische wol en vlees en 100 miljoen voor Australisch graan.

Het Griekse krediet bedraagt 100 miljoen dollar (166 miljoen gulden), wordt verstrekt door een bankenconsortium en is bestemd voor verbetering van de Sovjet-Griekse handel en het inlopen van betalingsachterstanden bij Griekse leveranciers, zo heeft het Griekse ministerie van handel gisteren bekendgemaakt. Waarnemers gaan ervan uit dat de Griekse regering, die overigens kampt met een gigantische staatsschuld, zich garant stelt voor het krediet.

Het Australische regeringsaanbod is afhankelijk gemaakt van het afbetalen van een Sovjet-schuld van 84 miljoen Australische dollar voor al geleverd wol, zo heeft een regeringswoordvoerder in Canberra gisteren meegedeeld. De Sovjet-Unie was tot voor kort een van de grootste afnemers van Australische wol.

Doordat de Sovjet-Unie haar rekeningen niet meer betaalde, stopten Australische exporteurs met leveringen. Daarmee sneden ze zich in eigen vlees, want prompt ontstond er overproduktie. De regering in Canberra gelastte daarop dat meer dan 20 miljoen schapen moesten worden afgemaakt. Slachten voor de vleesproduktie zou niet lonen, omdat de kosten voor transport naar de slachthuizen hoger waren dan de opbrengst van het vlees.

Intussen heeft de Sovjet-Unie er informeel bij de Australische regering op aangedrongen om het schapevlees aan de Sovjet-Unie te leveren.

Eind vorige week verstrekten vijf Japanse banken de Sovjet-Unie een krediet van 400 miljoen dollar, deels voor het inlopen van betalingsachterstanden, deels voor nieuwe leveringen, zoals stalen buizen voor de Siberische olie-industrie waarom de Sovjet-Unie dringend verlegen zit nu haar olie-export terugloopt en harde valuta uitblijven. Japanse handelshuizen stelden zich garant voor het krediet.

De Westeuropese steunverleners zijn tot nu toe Duitsland, Frankrijk, Italie en Spanje. Duitsland heeft dit jaar 23 miljard D-mark toegezegd in ruil voor de Duitse eenheid, waarvan een deel krediet is dat in Duitsland wordt besteed en een deel hulp is voor de repatriering van het Sovjet-leger in de ex-DDR. Bovendien heeft Duitsland een vrijwel oninbare vordering op de Sovjet-Unie van 12 miljard D-mark wegens explosief gestegen DDR-leveringen die niet zijn gecompenseerd door Sovjet-leveringen.

Italie heeft voor de komende vijf jaar zeven biljoen lire, ruim elf miljard gulden, toegezegd voor het inlopen van betalingsachterstanden en exportkredieten. Overigens moet het grootste deel nog worden goedgekeurd door het Italiaanse parlement.

Spanje heeft eind oktober 1,5 miljard gulden aan krediet toegezegd dat in Spanje moet worden besteed. Frankrijk zegde bijna 1,7 miljard gulden toe aan kredieten, deels om betalingsachterstanden in te lossen, deels voor de aankoop van Franse landbouwprodukten.

Als er geen sprake is van steun-om-niet, maar om kredieten, worden deze door de respectieve overheden gegarandeerd. Dat betekent dat, als de Sovjet-Unie de kredieten later niet terugbetaalt, en de kans daarop groeit naarmate de Sovjet-economie meer in het ongerede raakt, de respectieve belastingbetalers uiteindelijk opdraaien voor de rente en aflossing.