Aantal heroineverslaafden A'dam neemt nauwelijks toe

AMSTERDAM, 21 nov. Het aantal heroineverslaafden in Amsterdam neemt nauwelijks meer toe. De meesten weten de weg naar de methadonverstrekking en andere soort drugshulpverlening goed te vinden. Dit concluderen de onderzoekers D. Korf en H. Hoogenhout in hun rapport 'Zoden aan de Dijk'. Zij evalueerden de drugshulpverlening in de hoofdstad.

Omdat er meer methadon wordt gebruikt neemt de noodzaak tot aanschaf van heroine af. De meesten van de ruim 200 junks die de onderzoekers hebben ondervraagd hebben een uitkering. Per week geven ze ongeveer 350 gulden uit aan drugs en 150 aan levensonderhoud. De meeste mannelijke verslaafden verdienen bij door zelf op kleine schaal in drugs te handelen. De vrouwen verdienen geld bij in de sexindustrie.

De meeste drugsverslaafden, zo constateren Korf en Hoogenhout, leven in een maatschappelijk isolement. Dit brengt met zich mee dat zij maar zeer matig gebruikmaken van het algemeen maatschappelijk werk, de woningdienst en scholing.