Vragen over besteding van geld in zorg

DEN HAAG, 20 nov. Het geld dat bestemd is voor het verlichten van de werkdruk in de gezondheidszorg komt volgens de Tweede-Kamerfracties van PvdA, D66 en Groen Links niet op de juiste plaatsen terecht.

Zij wezen staatssecretaris Simons (volksgezondheid) er gisteren tijdens een debat over het Financieel Overzicht Zorg 1991 op dat nieuwe acties van verplegenden en verzorgenden dreigen als het geld voor verlichting van de werkdruk niet beter wordt verdeeld.

Het Tweede-Kamerlid Van Otteroo (PvdA) had uit de vakbeweging vernomen dat op de werkvloer in de ziekenhuizen niet voldoende zicht was op verdeling van het geld dat in het voorjaar is uitgetrokken voor het verlichten van de werkdruk. 'Die geluiden waren te algemeen en te weinig incidenteel om niet bezorgd te raken', aldus Van Otterloo. Voor de werkdruk bestemd geld wordt volgens hem ook 'al dan niet noodgedwongen' aan andere personeelsuitgaven besteed.

Het Tweede-Kamerlid Beckers-de Bruijn (Groen Links) zei dat men op sommige afdelingen in ziekenhuizen nog geen cent had gezien voor het aantrekken voor nieuw personeel. En het was de staatssecretaris, die een half jaar geleden met een overeenkomst met werkgevers en werknemers een eind maakte aan het arbeidsconflict in de gezondheidszorg, er uiteindelijk toch om te doen 'meer handen aan het bed' te krijgen, zo hielden de woordvoerders van PvdA, D66 en Groen Links hem voor.

Simons zei dat hij zich aanbevolen houdt voor signalen dat het geld op plaatsen terechtkomt waar het niet hoort. 'Die indicaties heb ik geenszins.' In het voorjaar overleggen Simons en de ministers De Vries (sociale zaken) en d'Ancona (WVC) met organisaties van werknemers en werkgevers. De bewindslieden willen dan weten waar het geld voor verlichting van de werkdruk tot dat moment precies is terechtgekomen.