VN: Iran schuldig aan frequente schendingen van de mensenrechten

NEW YORK, 20 nov. Iran maakt zich schuldig aan frequente schendingen van de mensenrechten. Dat is de conclusie van het rapport van de speciale VN-gezant Reynaldo Pohl, die Iran in oktober heeft bezocht.

Pohl heeft zijn rapport gisteren gepresenteerd aan de VN-commissie voor de Mensenrechten, die het volgende maand zal bespreken.

Pohls rapport bevat aanmerkelijk hardere kritiek dan het verslag van een bezoek dat hij in januari aan Iran bracht. Toen werd Pohl verweten dat hij een verhullend rapport had geschreven in een poging Iran uit zijn internationale isolement te halen.

Het nu gepubliceerde rapport gaat met name in op het aantal executies. Volgens officiele cijfers zijn sinds maart van dit jaar 113 Iraniers geexecuteerd, maar Pohl zegt dat het werkelijke aantal 'aanzienlijk hoger' ligt. Bovendien vindt hij ook het officiele getal onaanvaardbaar hoog.

Verder zegt Pohl dat veel ter dood veroordeelden geen fatsoenlijk proces hebben gehad. In de gevangenissen, waar veel rechtszaken plaatshebben, zijn geen faciliteiten om rechtvaardige processen te voeren. Veel verdachten krijgen bovendien niet of nauwelijks de kans zich te verdedigen. Ten slotte blijft de Iraanse overheid censuur uitoefenen, en hebben de Iraniers geen vrijheid van godsdienst, aldus het rapport.

De verboden Iraanse verzetsbeweging Mujahedeen-Khalq heeft Pohls verslag 'incompleet en overvloedig in tekortkomingen' genoemd. Het rapport gaat niet in op het werkelijke aantal executies en op martelingen; bovendien heeft Pohl geen gebruik gemaakt van door Mujahedeen-Khalq aangedragen aanwijzingen voor schendingen van de mensenrechten, aldus een woordvoerder. Mujahedeen-Khalq had Pohl voor zijn reis lijsten gegeven van politieke gevangenen, en van gevangenissen waar martelingen zouden plaatshebben.

Pohl zei dat hij veel zaken niet tot op de bodem kon uitzoeken omdat de mensen in Iran bang waren hem te woord te staan. De Iraanse overheid zou hebben gedreigd met strenge maatregelen tegen mensen die informatie gaven over schendingen van de mensenrechten. (AP, UPI)