Viditel ordent informatie voor bedrijven

DEN HAAG, 20 nov. De overheid uit zich stotterend en onsamenhangend, vindt drs. J. J. M. Nielen, werkzaam bij het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) in Den Haag. Daarom is een nieuw informatiesysteem ontwikkeld voor ondernemers in midden- en kleinbedrijf.

Het systeem, Viditel gedoopt, bestaat enkele weken. Volgens Nielen maakt het een eind aan het probleem van de 'verkokering' van overheidsinformatie. Dat die tekortschiet, bleek uit onderzoek dat het Nederlands Bureau voor Bibliotheekwezen (NBBI) voor Economische Zaken verrichtte naar de informatievoorziening ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf. Die studie toonde aan dat veel kleine en middelgrote ondernemers onvoldoende op de hoogte zijn van de beschikbare informatie of niet goed weten hoe ze er toegang toe krijgen.

Nielen selecteerde en herschikte voor Viditel allerlei op ondernemers gerichte informatie, zodat ze bijvoorbeeld niet langer diverse ministeries hoeven vragen om inlichtingen over een en hetzelfde onderwerp. Dit soort gegevens over subsidies, fiscale regelingen en dergelijke zijn nu onder een noemer in het systeem terug te vinden.

Viditel heeft als extra voordeel dat er 24 uur per dag informatie uit kan worden gehaald. Wie het systeem wil raadplegen heeft een microcomputer nodig, een druktoetstelefoon en een modem dat de koppeling legt met de databank van de beheerder, Videotex Nederland. Langs deze elektronische weg kan de gebruiker tegelijk brochures bij ministeries aanvragen.

Het systeem heeft niet de pretentie antwoord op alle vragen te bieden. Voor meer complexe en individuele vragen zullen brancheorganisaties, banken en acountants een belangrijke rol blijven spelen.

De aanbieders van de informatie weigeren te zeggen wat Viditel hen kost. Gebruikers hoeven in ieder geval niet te betalen voor een abonnement. Wel betalen ze gemiddeld 37,5 cent per minuut, naast de kosten van de telefoonverbinding. Wie echt goedkoop uit wil zijn, of gewoon niet over de vereiste apparatuur beschikt, kan ook kosteloos terecht bij bepaalde onderwijsinstellingen, bibliotheken of Kamers van Koophandel.

Het PDC, onderdeel van de universiteit van Leiden, ontwikkelde Viditel in opdracht van de belastingdienst, Economische Zaken, het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf en de Kamers van Koophandel. Dat belastingdienst en EZ tot de opdrachtgevers behoren, vormt volgens Nielen een impliciete erkenning van de overheid dat haar informatievoorziening tekortschiet en onsamenhangend is.

Het PDC, waar zo'n twintig mensen werken, is belast met de taak de informatie in Viditel up-to-date te houden. Dat ontlast voorlichtingsdiensten van ministeries en andere betrokken instanties, die nu nog dikwijls worden overstelpt met verzoeken om brochures of adressen. De tijd die daardoor vrijkomt, kan beter worden besteed aan meer specifieke vragen van ondernemers.

Nielen wijst erop dat Viditel ook beginnende ondernemers kan helpen. Zij worden aan de hand van informatieve tips wegwijs gemaakt in de warwinkel van regels. Zo'n voorbereiding voorkomt dat standaard-fouten worden gemaakt, aldus Nielen. 'Zo gaan beginners dikwijls in een te vroeg stadium naar de bank voor kapitaal dat ze nodig hebben om een bedrijf op te zetten. Ze stellen daar de verkeerde vragen en komen vervolgens met lege handen thuis.'