Veroordeling Birma voorgelegd aan VN

NEW YORK, 20 nov. Twintig landen van de Verenigde Naties willen dat de Algemene Vergadering een resolutie aanneemt, die Birma oproept alle politieke gevangenen vrij te laten, en waarin bezorgdheid wordt uitgedrukt over het feit dat in Birma de militairen nog altijd aan de macht zijn, terwijl in mei een burgerlijke groepering de verkiezingen won. De VN hebben Birma niet eerder zo scherp veroordeeld. Een eerdere versie van de resolutie deed een rechtstreekse oproep aan de Birmese autoriteiten om af te treden, maar deze zou te weinig steun krijgen van de commissie van de Algemene Vergadering die de resolutie in eerste instantie moet goedkeuren. In deze commissie hebben ook China en Singapore zitting, die bang zijn dat een te scherpe resolutie een precedent zal scheppen voor VN-bemoeienis met de uitvoering van de resultaten van verkiezingen. De Nationale Liga voor Democratie onder leiding van Aung San Suu Kyi won in mei de eerste 'vrije' verkiezingen sinds 1962 in Birma, maar de militairen kwamen hun belofte de macht over te dragen niet na. (Reuter)