Verlies Philips stijgt tot 4 miljard gulden door extra reservering

EINDHOVEN, 20 nov. Philips lijdt dit jaar een nettoverlies van ongeveer 4 miljard gulden, volgens een woordvoerder 'een ongekend record'. De onderneming maakte gisteren bekend 1,8 miljard gulden uit te trekken om werkzaamheden af te stoten die verliesgevend zijn of niet als kernactiviteit gelden.

De beurs reageerde vanochtend gematigd op de nieuwe onheilstijding uit Eindhoven. Voor handelaren en beleggers kwam de extra reservering weliswaar als een koude douche, maar de gelijktijdige medededeling dat Philips volgend jaar weer winst denkt te maken bood voldoende compensatie om een koersval te voorkomen. Philips deed zijn mededelingen gisteren na beurs. De handel in het aandeel Philips was toen afgesloten op 19,30 gulden, een dubbeltje onder de openingskoers. Het fonds noteerde vandaag tegen de middag opnieuw 19,40.

De 1,8 miljard komt bovenop de 2,7 miljard gulden die Philips in juli van dit jaar reserveerde voor reorganisatie van de divisies Componenten en Chips. Zonder deze extra uitgaven zou het bedrijfsresultaat dit jaar op een half miljard gulden zijn uitgekomen.

Hoeveel arbeidsplaatsen de nieuwe ingreep zal kosten, was vanmorgen niet bekend. Het concern sluit ontslagen ook dit keer niet uit.

'Het is bevreemdend', zegt woordvoerder drs. J. de Graaf van de Federatie van Hoger Philipspersoneel (FHPP), 'dat Timmer (de topman van het concern) voor deze fase geld moet meebrengen en niet in staat blijkt te zijn om haar zo af te sluiten dat het uiteindelijk niks kost.'

Volgens De Graaf heeft Timmer zich kennelijk voorgenomen alle tegenvallers maar ineens te nemen. 'Op zichzelf is het niet onverstandig. Nu kan het concern tegen het einde van het volgend jaar tenminste gaan oogsten.'

Bestuurder A. Verhoeven van de Unie BLHP: 'Timmer wil heel erg ver gaan om de vertrouwenscrisis met de financiele wereld te herstellen. Dit is de laatste bittere pil om de patient weer gezond te krijgen'.

Pag. 13: Resultaat Philips volgend jaar hersteld Philips rekent erop dat het pakket maatregelen in de tweede helft van volgend jaar tot herstel van de resultaten leidt. 'We verwachten over heel 1991 gezien weer winst te kunnen maken', aldus een woordvoerder.

De extra voorziening van 1,8 miljard gulden is volgens Philips nodig om activiteiten af te stoten waarvan na onderzoek is gebleken dat ze blijvend verliesgevend zullen zijn. Dit zogeheten portfolio-management moet in de loop van volgend jaar zijn afgesloten.

De jongste maatregelen bij Philips komen bovenop de al op 2 juli aangekondigde reorganisatie van de divisies Componenten en Geintegreerde schakelingen (chips). De kosten van die reorganisatie zijn begroot op 2,7 miljard gulden, het banenverlies op 10.000. Op 25 oktober kwam Timmer met een 'efficiency drive', ook wel bekend als de operatie-Centurion. Uitvoering van dat plan zou mondiaal 35.000 tot 45.000 arbeidplaatsen kosten, waarvan naar schatting 10.000 in Nederland.

Volgens Philips worden de kosten van de operatie-Centurion gedekt door de ruimte in de budgetten van de onderscheiden afdelingen. De vakbonden vrezen dat daardoor te weinig geld overblijft voor een sociaal plan. Daarover hebben ze morgen een gesprek met Philips.

Bij de nu aangekondigde 'portfolio drive' zal worden geprobeerd activiteiten te verkopen aan derden. Als gevolg daarvan zullen arbeidsplaatsen verschuiven naar bedrijven buiten Philips. Het concern houdt er niettemin rekening mee dat de operatie ook arbeidsplaatsen binnenshuis zal kosten en sluit ontslagen niet uit.

De extra uitgaven van 4,5 miljard gulden zullen het eigen vermogen van Philips, dat eind vorig jaar op 17 miljard gulden lag, aantasten. Maar Philips denkt het eigen vermogen weer bij te spijkeren uit de volgend jaar verwachte winst. In het concern zit op dit moment 39 miljard gulden vreemd vermogen. Een eigen vermogen dat nog geen derde van het totale vermogen beslaat geldt als zeer ongezond.

Volgens een woordvoerder van de Industriebond FNV is niet uitgesloten dat Philips zich in de positie van 'underdog' manoeuvreert, zodat het straks kan zeggen dat er geen geld is voor een behoorlijk sociaal plan voor medewerkers die moeten afvloeien. De Graaf van de FHPP: 'Het zou beter zijn geweest als Philips het bedrag van 1,8 miljard gulden zou hebben uitgetrokken voor een goed sociaal plan.' Verhoeven van de Unie BLHP: 'Die 4 miljard gulden reorganisatiekosten mogen nooit het excuus vormen om een asociaal plan op te stellen.'

Niet bekend