Tandartsen: minder kwik doorspoelen

DEN HAAG, 20 nov. De Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde (NMT) sluit binnenkort een overeenkomst met de overheid die onder meer tot doel heeft de lozing van kwik op het oppervlaktewater drastisch te beperken. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) meldde dit gisteravond in de Tweede Kamer.

In dit convenant worden afspraken gemaakt over het plaatsen van amalgaamafscheiders. Amalgaam is een legering van kwik met een ander metaal. De bedoeling is via filters en dergelijke te voorkomen dat vullingen of restanten ervan worden doorgespoeld. Volgens cijfers van Verkeer en Waterstaat is van de 4.2 ton kwik die jaarlijks op het oppervlaktewater wordt geloosd 3 ton van tandartspraktijken afkomstig.

Een woordvoerster van de NMT verklaarde vanochtend dat veel tandartsen al aan scheiding van afval doen, ook al omdat sommige gemeenten heffingen vragen voor de lozingen. De tandartsorganisatie verplicht zich volgens de overeenkomst, die 1 januari moet ingaan, haar leden voor te lichten over de voorschriften. Behalve het ministerie zal ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het convenant ondertekenen. Het loopt vooruit op regels die op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewater zullen worden gesteld.