Steun voor handhaven huidig examenpakket

ROTTERDAM, 20 nov. De fracties van PvdA en VVD voelen er niets voor de huidige vakkenpakketten in het eindexamen voor het voortgezet onderwijs te vervangen door 'opleidingsprofielen', zoals minister Ritzen (onderwijs) wil.

Ritzen wil profielen invoeren, waarbij vakken of delen daarvan zijn afgestemd op de vervolgopleiding. Hij verwacht dat die een betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs zullen opleveren. PvdA en CDA zien meer in een brede, geintegreerde HAVO/VWO-opleiding in de tweede fase van het voortgezet onderwijs.

De onderwijsspecialisten van beide fracties, T. Netelenbos en N. Ginjaar-Maas, verklaarden dit gisteren op een studiedag in Haarlem over de aansluiting tussen het HAVO en het hoger beroepsonderwijs. Het derde aanwezige Kamerlid, M. Boers-Wijnberg (CDA), voelde wel voor Ritzens oplossing. Hij heeft die al vastgelegd in een hoofdlijnenakkkoord met de hogescholen.

De minister zelf herhaalde in Haarlem dat in het HAVO drie tot vier doorstroomprofielen worden overwogen. De vakken in zo'n profiel zijn afgestemd op de vraag in de vervolgopleiding, zoals in de technische studierichtingen. Het hoger onderwijs zal de profielen met de hogescholen en universiteiten moeten invullen. Tijdens de discussie nam Ritzen enige afstand van deze vormgeving van het voortgezet onderwijs. Hij zei dat ook integratie van HAVO en VWO in de tweede fase van het voortgezet niet uitgesloten is. Randvoorwaarde voor die oplossing is volgens Ritzen dat het niveau van het VWO wordt gehandhaafd.

De minister zwakte ook eerdere uitspraken over 'doelmatige' leerwegen in het onderwijs af. Hij zei dat weliswaar korte en directe leerwegen in het onderwijs zijn voorkeur hebben, maar dat hij leerlingen en studenten niet zal ontmoedigen als zij de voorkeur geven aan een 'omweg' in het onderwijs. De minister hoopt zo'n driehonderd miljoen gulden te kunnen bezuinigen als leerlingen doelmatiger leerwegen kiezen. Dat bedrag is al opgenomen in de meerjarenramingen.